• alt

  PROFESYONEL VE SONUÇ ODAKLI HUKUKİ ÇÖZÜMLER

  Hukuki Danışmanlık Ve Dava Avukatlığı

 • alt

  CEZA HUKUKU

  Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması,

  Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması,

  Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

  Yerel mahkemede veya Yargıtay'da bulunan ceza davalarına ilişkin sanık müdafiliği, Müşteki veya müdahil vekilliği

  Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

 • alt

  AİLE HUKUKU

  Evlilikte mal rejimi sözleşmeleri (evlilik sözleşmeleri),

  Evlat edinme,

  Boşanma protokolü

  YerelAnlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları

  Tanıma ve tenfiz davaları

 • alt

  İŞ HUKUKU (İŞÇİ VE İŞVEREN VEKİLİ VASFI İLE)

  İş sözleşmelerinin hazırlanması (Tam zamanlı, part-time ve çağrı üzerine çalışma),

  İş Sözleşmelerinin fesih prosedürü,

  İşe iade ve maddi – manevi tazminat davaları

  İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili;

  İş Hukuku' ndan kaynaklı sair tüm davalar

 • alt

  TÜKETİCİ HUKUKU

  Tüketici hakları mevzuatına uyum sağlanması hizmetleri,

  Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme,

  Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi

  Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması;

  Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi

 • alt

  İDARE HUKUKU

  Tam yargı(tazminat) davaları,

  İptal davaları,

  İdari başvurular

  Devlet memurları aleyhine verilmiş idari kararların iptali davaları;

  Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi

 • alt

  İCRA & İFLAS HUKUKU

  İcra ve iflas takipleri ile haciz ve iflas işlemlerinin başlatılması ve takibi,

  Aleyhte başlatılan icra takiplerinde müvekkillerimizin haklarının korunması,

  Borçlu ve alacaklı arasında uzlaştırma yoluyla yeniden yapılandırma

  Menfi tespit, istirdat, istihkak, itirazın iptali v.b. gibi icra davaları ile iflas davaları;

  Haczin kaldırılması işlemleri

  Read more

AKŞAHİN HUKUK BÜROSU
ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ