Aldatma Sebebiyle Boşanma Davalarında Mal Paylaşım Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Evlilik devam ederken, eşlerden bir tarafın diğer eşi aldatması durumu, aile mahkemesinde görülen ve özel yargılama usullerine göre görülen davalardır. Zina durumu, evli bireylerden birinin eşi dışında başka biri ile cinsel ilişkisi olması durumudur. Eşlerin başkasına sarılması, öpüşmesi ya da dokunması durumu zina olarak görülmez.

Boşanma; özel ve genel boşanma olarak iki çeşittir. Aldatma durumu ise özel boşanma sebebi olarak görülür. Davacı kişi aldatıldığını ispatlarsa bu durumda diğer taraf kusurlu bulunur ve boşanma gerçekleştirilir.

Aldatma Nedeni ile Tazminat Davası Kimlere Açılır?

Aldatma durumu, bir eşin diğer eşe karşı işlediği haksız bir durumdur. Bu durumda aldatılan kişi kusurlu olan eşe zina sebebi ile tazminat davası açabilir. Ancak, aldatılma durumunda, kişilerin zina sebebi ile üçüncü kişiden tazminat talep etme hakkı bulunmaz. Karara göre sadakat olgusu yalnızca eşler arasında geçerli bir kavramdır. Bu nedenle aldatma olayından üçüncü kişiler sorumlu tutulamaz.

Aldatma Nedeni ile Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Nasıl Gerçekleşir?

Aldatma nedeni ile mal paylaşımı durumunda katılma alacağı, zina durumu göz önünde bulundurularak gerçekleşir. Aldatma sebebi ile boşanma durumunda kusurlu eşin katılma alacağında azaltılma ya da tamamen verilmemesi söz konusu olabilir. Aldatma durumunda, mal paylaşımları yarı yarıya gerçekleşmez. Bu hükümlerin uygulanabilmesi için boşanma durumunun aldatma nedeni ile gerçekleşmesi gerekir.

Aldatma halinde Medeni Kanun’a göre bir düzenleme bulunur. Boşanma halinde mal rejimi de son bulur. Kanunlara dayanarak mal rejimi tasfiye edilir ve mal paylaşımı yapılır.

Medeni Kanun’a göre fiziksel şiddet ve aldatma sonucunda meydana gelen boşanmada aldatan ve şiddet uygulayan taraf aleyhine düzenlemeler yapılabilir. Bu durumda kusurlu eşin artık değerdeki pay oranı kanuna uygun bir şekilde azaltılabilir ya da tamamen kaldırılabilir.

Sadece zina nedeni ile boşanma halinde hâkim, aldatan tarafın katılma payı alacağını kanuna uygun olarak azaltabilir ya da tamamen ortadan kaldırabilir. Ancak eşlerin alacağı katkı payı alacağı zina nedeni ile tamamen kaldırılamaz. Yani kusurlu taraf diğer eşin mal varlığına yapmış olduğu katkıyı boşanma durumunda talep edebilir.