Babalık Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Babalık davası, evlilik dışı çocuk sahibi olan kişilerin hukuki bağını sürdürmesi amacıyla kurulan bir mahkemedir. Babalık davası anne ile babanın evli olması ya da sadece birbirlerini tanıması ile gerçekleşebilir. Babalık davası bir nevi soy bağının geçerli olduğunu gösteren davadır. Siz de babalık davasını kazanmak için İstanbul en iyi boşanma avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Babalık Davası Nasıl Açılır?

Babalık davasını açabilmek için öncelikli şart çocuğun annesinin bilinmesidir. Yargıtay görüşü de bu şekildedir. Ancak çocuğun annesi bilinirse babalık davası açılabilir. Babalık davasının açılabilmesi için aranan diğer şart ise çocuğun başka bir erkek ile soy bağının bulunmuyor olmasıdır. Yani, anne çocuğun babası dışında başka biriyle hamile kalma riski taşıdıysa çocuk annenin evli olduğu kişinin soyunda sayılır.

Babalık davası çok karmaşık gibi görünüyor olsa da İstanbul en iyi boşanma avukatı size bu konuda gereken desteği sunacaktır. Babalık davasının açılması için aranan son şart ise babalık davasını açacak kişinin Cumhuriyet Savcısına ve Hazineye ihbarda bulunmasıdır.

Babalık Davasını Kimler Açabilir?

Babalık davası baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılamaz. Bu bilinen bir yanlıştır. Bu davayı anne ve çocuk açabilme hakkına sahiptir. Anne ve çocuk aynı anda birlikte babalık davası açabileceği gibi ayrı ayrı da açabilirler. Bu durumda davalardan birine verilen hüküm diğerini alakadar etmez. Aynı şekilde iki taraftan birinin davadan çekilmesi ya da itiraz etmesi diğer tarafın açtığı davayı etkilemez.

Babalık davası açıldığında annenin doğum esnasında yaşadığı maddi kayıp istenebilir. Bu kapsamda doğum giderleri, doğum öncesi ve sonrası masraflar, bu hallerden kaynaklanan diğer giderler de babalık davasında istenebilir. Babalık davası, baba olduğu iddia edilen kişiye açılır. Eğer bu şahıs ölmüşse yakın akrabalarına da açılabilir.

Babalık Davası DNA Testi

Babalık davasında DNA testi en sık istenen testlerden biridir. Çünkü ancak bu test sayesinde babalık davasını kazanmak, çocuk ile baba arasındaki soy bağını ispatlamak mümkündür. Siz de bu konuda kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız İstanbul en iyi boşanma avukatı ile görüşebilirsiniz.