Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Aile içerisinde meydana gelen anlaşmazlıklardan dolayı hukukun bir alt dalı olarak, boşanma en çok açılan davalar arasında yer alıyor. Anlaşmalı veya çekişmeli olarak iki farklı etmen üzerinden amaca bağlı olarak ele alınır. Tabii boşanma davalarının içerisine pek çok unsur girer. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konular dava boyunca süreç içerisinde yer alır.

Davanın da seyrini etkileyen etmenler arasında bulunmaktadır. Aile avukatı olarak da dile getirilebilecek boşanma avukatları, süreci detaylı şekilde inceleyerek belli plan doğrultusunda durumu yönetir. Bunlar ele alındığında davanın zoruna bağlı olarak farklı ücretlendirmeler ortaya çıkmaktadır.

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davası açıldığı zaman bu konuda pek çok farklı durum için ücretlendirme yapılır. Özellikle davanın ne kadar zor olduğuna bağlı şekilde farklı fiyatlandırma söz konusudur. En çok da genel iki başlık altında fiyatlar değişkenlik gösterir.

– Anlaşmalı boşanma Avukatı davası ücretleri,

– Çekişmeli boşanma Avukatı davası ücretleri,

Tüm bu kriterlere bağlı olarak yine mal paylaşımı, velayet ve her şekilde nafaka üzerinden boşanma avukatı ücreti değişebilir. Önemli olan dava sürecini en iyi şekilde yönetecek, davanın seyrini olumlu yönde çevirebilecek deneyimli avukatlardan destek almaktır.

Boşanma Konusuna Bağlı Olarak Avukat Ücretleri

Boşanmanın konusuna göre farklı avukat ücretleri söz konusudur. Örneğin evlenmeye izin, iddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin davalarda fiyatlar değişebilir. Ayrıca nişan bozulması üzerine açılan davalar da bulunmaktadır. Bu davaların konusu arasında maddi ve manevi tazminat ile hediyelerin geri verilmesi yer alır.

– Babalık davası,

– Nafaka davası,

– Evlat edinme davası,

– Ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanun üzerinden davalar,

– Tenfiz davası,

Bütün bu davalar değişik boşanma avukatı ücreti üzerinden hesaplanır ve buna göre fiyatlandırma çıkarılır. Ayrıca her sene değişkenlik gösteren, yani güncellenen fiyatlar açılacak davaya göre şekillenir.

Boşanma Avukatı Ücreti Neye Göre Değişir?

Öncelikle davanın zorluğuna bağlı olarak boşanma avukatı ücreti değişkenlik gösterir. Burada avukatın boşanma davası için harcayacağı emek ve zaman fiyat konusunda belirleyici unsurdur. Avukatın ele alacağı araştırmalar, gerçekleştireceği yazışmalar ve farklı işlemler avukat ücretinin tutarını belirler. Diğer yandan boşanma içerisinde bireysel istekler de yine fiyat konusunda değişkenliği etkileyecek belirleyici unsurlar arasında yer alır. Ancak iyi bir avukatla açılacak dava üzerinden, konu olan tüm boşanma unsurları ile kazanım olarak geri dönüş sağlar.

Taban Boşanma Avukatı Ücreti Neye Dayanılarak Ele Alınır?

Boşanma avukatları için taban ücretler, Baro tarafından önerilen fiyatlar üzerinden ele alınır. Tabii alınacak unsurlara ve dava öncesi yapılan anlaşmalara bağlı olarak farklı fiyatlar ortaya çıkabiliyor. Yani Baro bünyesinde ele alınan ücretlerin üstüne çıkma ya da altına inme gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Boşanma davası içerisinde ele alınan etmenlere bağlı olarak fiyatlar her zaman değişkenlik yaratır.