Boşanma Avukatı Ücretleri

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Tüm ceza ve hukuk davaları için Barolar Birliği tarafından yılık ücret tarifesi belirlenerek ilgili yıllar içerisinde taban avukatlık ücretleri geçerli oluyor. Boşanma davalarında da taban boşanma avukatı ücreti geçerli oluyor. Ancak taban boşanma avukatı ücreti boşanma davasının başlaması ile birlikte yapılan ek masrafları içermiyor.

Taban boşanma avukatı ücreti avukatların net olarak alacakları miktar olarak biliniyor. Bu fiyatın üzerine dava süresince yapılan yargılama giderleri ya da avukatın süreli işler için zaman kaybedilmemesi için kendisinin yapmış olduğu ödemeler hariç olarak tutuluyor. Bu tutarlar avukatın müvekkili ile yapacakları anlaşmalar ile ödeniyor.

Dava öncesi ödenebildiği gibi dava bittikten sonra da ödenebiliyor. Bu tamamen avukat ile müvekkili arasında yapacağı anlaşamaya bağlı.

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücretleri

Bilindiği gibi boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki şekilde ele alınıyor. Boşanma davalarının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağını boşanmak isteyen tarafların tavırları belirliyor. Eğer ki her iki taraf her konuda anlaşmış ise bu boşanma davası anlaşmalı boşanma davası olarak görülüyor.

Anlaşmalı boşanma davaları için talep edilen boşanma avukatı ücreti çekişmeli boşanma davası avukatlık ücretlerine göre daha düşük oluyor. Bunun ana nedeni davanın uzun sürmemesi, bilgi ve belge gibi işlemlere gerek duyulmaması ve aynı zamanda duruşmaların tek celsede sona ermesi olarak gösterilebilir.

Baro tarafından belirlenen yıllık avukatlık ücretlerinde anlaşmalı boşanma avukatlık ücretleri de düzenlenerek tüm avukatlara gönderiliyor.

Boşanma Davalarında Temyiz Süreci ve Avukatlık Ücretleri

Boşanma davaları ile ilgili yerel mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli karar eğer ki temyiz edilmek isteniyor ise gerekçeli kararın taraflara ya da avukatlarına tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz etmeleri gerekiyor. Bir davanın temyiz edilmesi gerekçeli kararın kesinleştiği anlamına gelmemesinden dolayı avukatların temyiz süreci için yeniden ve farklı bir şekilde çalışmaları gerekiyor. Bu nedenle avukatlık ücretlerinde de birtakım değişiklikler meydana geliyor. Eğer ki Yargıtay’daki temyiz duruşmasına müvekkil avukatlı bir şekilde katılmasını talep ediyorsa avukatlık ücretleri alınan her bu hizmetler nedeni ile yükseliyor.

Avukatlar dava öncesi ve dava süresince avukatlık ücretleri konusunda müvekkillerini bildiriyor. Bilgilendirilen müvekkiller dava süresince atacakları adımlar konusunda avukatlık ücretlerini de göz önünde bulundurarak adımlarını atıyorlar.

Avukatlık ücretlerinin ödenme şekli peşin ya da taksitli bir şekilde yapılabiliyor. Bu tamamen avukat ile müvekkilinin inisiyatifine kalmış bir durum olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle bir avukat ile anlaşmadan önce avukatlık taban ücretleri konusunda detaylı bilgi almak gerekiyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatlık Ücretleri

Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davalarına göre daha kapsamlı olması ve daha uzun süre sürmesi nedeni ile avukatlık ücretleri de anlaşmalı boşanma davalarına göre daha yüksek seyrediyor. Öncelikle çekişmeli boşanma davalarında avukatın müvekkili ile ilgili ele alacağı birçok konu mevcut. Bu konular sırası ile taşınır ve taşınmaz mal paylaşımı, çocukların velayetleri, nafaka hükümleri ve eğer varsa tazminat konusu gibi konular ele alınıyor.

Çekişmeli boşanma davalarının bu denli kapsamlı olması nedeni ile avukatlar bu tüm konular için ayrı ayrı çalışma yapması ve mahkemenin tüm bu konular hakkındaki adımlarına ayrı ayrı savunma ve talep işlemlerini yapmaları gerekiyor. Bu nedenle çekişmeli boşanma davaları hem uzun sürüyor hem de her iki tarafından yıpranmasına neden oluyor. Aynı zamanda avukatlık hizmetleri konusunda da geniş çaplı bir hizmet alınması gerekiyor. Bundan dolayı da çekişmeli boşanma davalarının avukatlık ücretleri de davanın özelliğine göre belirleniyor.