Boşanma Avukatlık Hizmetleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Evlilik akdi birçok kişinin hayalini süsleyen önemli bir konudur. Çiftler resmi nikah ile evlendikten sonra belirli konularda anlaşamayarak evliliklerini kopma noktasına getiriyorlar. Evlenmek nasıl bir hak ise boşanma da her iki taraf için bir haktır.

Boşanmaya karar veren çiftler için önlerinde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan birisi anlaşmalı ayrılma diğeri de çekişmeli boşanmadır. Çiftler anlaşmalı boşanma kararı aldıklarında her konuda ortak bir anlaşmaya vararak bir protokol hazırlıyorlar ve bu protokolü mahkemeye ibraz ederek anlaşmalı ayrılık davası süresini başlatıyorlar.

Protokolde yazan tüm unsurları her iki taraf kabul ettiğinden mahkeme çekişmeli bir durum olmamasından dolayı en kısa süre içerisinde tarafları boşuyor. Anlaşmalı dava da olsa hukuksal konularda ne yapacağını bilmeyen taraflar avukatlık hizmetleri almak isteyerek dava sürecini sağlıklı bir şekilde neticelendirmek istiyorlar. Bu süreçte boşanma avukatı tarafların hazırlaması gereken protokolde kendi müvekkiline ait olan hususları düzenleyerek karşı tarafın da bu usulleri kabul etmesini bekliyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukatın Görevi ve Önemi

Tarafları en çok yoran dava türü ise çekişmeli ayrılık davalarıdır. Bu tür davalar birçok konuyu kapsamasından dolayı teferruatlı olarak ele alınıyor. Bu nedenle çekişmeli ayrılık davalarında boşanma avukatı olarak görev yapan avukatlara büyük işle düşüyor.

Boşanma avukatı öncelikle müvekkilinin talep ve şikayetlerini dinleyerek dava süresini kafasında oluşturuyor. Eğer varsa somut belge ve bilgileri de müvekkilinden isteyerek bir dava dosyası oluşturuyor. Ancak gerek anlaşmalı gerek ise çekişmeli ayrılık davalarında avukatlık hizmeti alabilmek için tarafların avukatlarına noter onaylı vekaletname vermek zorundalar.

Çekişmeli ayrılık davası için avukatına vekalet veren taraf ayrılma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri de avukatına vererek boşanma avukatı tarafından mahkemeye ibraz ediliyor. Boşanma avukatları mahkemenin belirlemiş olduğu duruşma gününde duruşma salonunda hazır bulunarak müvekkili ile ilgili talep, şikayet ve itirazlarını yapıyor.

Çekişmeli Boşanma Davası Konuları

Çekişmeli ayrılık davası adından da anlaşılacağı üzere çiftlerin anlaşamadığı birçok konuya hitap ediyor. Bu konuların başında çocukların velayeti, mal paylaşımı, borç paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi konular geliyor.

Boşanma avukatları böyle bir durumda detaylı ve genel bir çalışma yaparak müvekkilinin talep ettiği unsurları müvekkilinin lehine çevirmek için gerekli hazırlıklarını yapıyor. Özellikle çocukların velayeti konusunda mahkemeler oldukça hassas davrandığından ayrılık sürecinde çocuklarının çok daha fazla olumsuz yönden etkilenmemesi için boşanma avukatı çocukların velayetlerinin kendi taraflarına verilmesini, ara karar ile talep edebiliyor.

Boşanma Davalarında Temyiz Süreci

Mahkeme ayrılık davası boyunca gerekli incelemelerini yaparak en son noktada gerekçeli kararını her iki tarafa tebliğ ediyor. Ancak bu kararda verilen hükümlere her iki tarafında itiraz etmek hakları söz konusu. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde boşanma avukatı tarafından karar bir üst merci olan Yargıtay’a temyiz edilebiliyor.