Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açtığı Önemli Midir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davalarının açılabilmesi için öncelikli olarak kanun şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir. Öncelikle çiftler arasında geçerli bir evlilik bulunmalıdır. Bununla beraber TMK’da yer alan boşanma sebeplerinden birinin meydana gelmesi gerekir. Boşanma sebeplerinden sonra açılan davada sürecin nasıl ilerleyeceği boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına göre değişir.

Anlaşmalı boşanmada eşler anlaşarak, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlar. Boşanma dilekçesi birlikte mahkemeye iletilir ve bu şekilde dava açılmış olur. Çekişmeli boşanma davasında ise eşlerden biri boşanmak isterken diğeri boşanmayı kabul etmez. Bu durumda bir taraf davayı açar. Boşanma davasını, boşanmaya karar veren tarafın açması gerekir.

Boşanma Davasını Kim Açmalı?

Boşanma davasını kimin açtığının bir önemi yoktur. Eşlerden herhangi biri harç ve dava masraflarını ödeyerek boşanma davası açabilir. Burada davayı açan kişinin iddialarını ispatlaması son derece önemlidir. Boşanma davalarını haklı tarafın açması zorunluluğu gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak hukukta kişilerin kendi kusurları sonucunda hak elde etmesi mümkün değildir.

Fakat bir kimse kendinden meydana gelen kusura dayanarak boşanma davası açabilir. Böyle bir durumda kusuru olmayan tarafın davaya itiraz etme hakkı bulunur. Davalıya hiç kusur yüklenmeden boşanma davası açılması durumunda kusurlu tarafının davasının reddedilmesi durumu da söz konusudur.

Boşanma Davası Çiftler Tarafından Beraber Açılabilir Mi?

Boşanma davasını taraflar beraber açabilir. Bu dava türleri anlaşmalı boşanma olarak isimlendirilir. Eğer taraflar boşanma konusunda hemfikir ise o zaman anlaşmalı boşanma düşünülmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların boşanmanın hukuki sonuçları ile ilgili fikir birliğinde olması gerekir. Mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi temel konularda tarafların anlaşma sağlaması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davası açılması halinde hâkim, hukuki sonuçları çocukların menfaatleri doğrultusunda değiştirebilir. Boşanmanın gerçekleşmesi için iki tarafın bu değişiklikleri kabul etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma gerçekleşemez.

Boşanma davalarının anlaşmalı olması boşanma süresinin uzamasını engeller. Çekişmeli boşanmalarda ise iki tarafın kusur dereceleri son derece önemlidir. Çekişmeli boşanmalarda iki taraftan hangisinin kusurlu olduğunun tespit edilmesi aşaması bulunur. Bu aşamada kusuru olmayan tarafın delilleri sunması gerekir.