Boşanmada Avukat Desteği Nasıl Alınır?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Avukat desteği, genel olarak maddi durumu o kadar iyi olmayan kişilerin en iyi boşanma avukatı tarafından dava açması durumunda, böyle bir davanın harç ve masrafının geçici bir süreliğine Devlet tarafından karşılanması durumudur. Adli yardım olarak adlandırılan bu durum genel anlamda hak arama hürriyeti teminatı olup ayrıca 6100 sayılı kanunda düzenlenip belirtilmiştir. Avukat desteğinin aynı zamanda iki şekilde uygulama alanı bulunur.

Boşanma Desteği Uygulama Alanı

Öncelikli olarak maddi durum açısından zorluk çeken kişiler, yaşadıkları şehrin Barosunun adli yardım merkez bölümünden avukat talebinde bulunabilir, avukatlık maliyeti ise şahıs tarafından değil Devletin hazinesinden ödenip karşılanır. Barolar başvuru yapan kişilerden maddi durumun gerçekten iyi olmadığına, geçim sıkıntısı çektiğine, ve üzerine kayıtlı herhangi bir malın olmadığına dair evrak talep ederler.

Evraklar ne zaman temin edilir ise Baroya başvuran kişiye bir avukat yönlendirilir. En iyi boşanma avukatı seçmek gibi bir prosedür yoktur. Avukat adli yardım listesinde yer alıp sırayla Baro tarafından yönlendirilir.

İkinci durum ise, açıldığı zaman  ve süre içerisinde dava taraflarının yatırması gereken hem harç hem de giderler yer alır. Fakat maddi durumu o kadar iyi olmayan kişiler, maliyet miktarlarını fazla olması nedeniyle, bu giderleri karşılamakta zorluk çekebilir. Bu durum sonucunda davanın açılmış olduğu mahkemeden ya da icra takibi gibi bir durum varsa icra müdürlüğünden adli yardım talebi istenir.

Kanun yoluna başvuru suresinde adli yardım talebi bulunulan bölge adli mahkemesi ya da Yargıtay’a bildirilir. Adli yardım talebini gerçekleştirirken hangi tür sebeplerden dolayı adli yardıma başvuru yapıldığını, daha çok maddi imkan durumunun olmadığını kanıtlamak gerekir. Bunun için fakirlik belgesi, takibi kaydı şarttır.

Adli Yardım Neleri Kapsar

  • Yapılacak bütün takip ve yargılama giderlerinden geçici olacak şekilde muafiyet
  • Hem yargılama hem de takip giderleri için teminat gösterilmesinden muafiyet
  • İcra takibi ve dava sırasında yapılacak bütün giderlerin Devlet sayesinde avans şeklinde ödenme durumu
  • Eğer ki davanın avukat ile bir takibi söz konusuysa, bunun için ücreti daha sonradan ödenmesi için bir en iyi boşanma avukatı teminini kapsar