Ceza Avukatı Ücreti Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmektedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Ceza hukuku, kanunlarca hükmü belirlenmiş suçları ve bu suçlar için uygulanacak olan cezaları konu alan hukuk dalıdır. Ceza hukuku alanı oldukça geniş olan bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Ceza davalarına ise ceza avukatları bakmaktadır. Ceza avukatları, davanın her aşamasını takip etmekte, sanık ile birebir iletişim halinde olmaktadır. Bu noktada ceza avukatı ücreti belirlenirken bazı hususlara dikkat edilmektedir. Bu hususların en genel tanımı avukatın harcadığı ya da harcaması gereken emeğin miktarı olarak nitelendirilebilir. Peki ceza avukatı ücretleri belirlenirken hangi hususlar dikkate alınmaktadır?

Dava Sürecinde Harcanması Gereken Emek

Avukatın davaya harcadığı emek öncelikle avukatın tecrübe başarısı ile ilgilidir. Oldukça fazla emek harcayan, başarılı ve profesyonel avukatların ücret tarifesi daha farklı olmaktadır. Davanın türü de harcanması gereken emeğin miktarını net olarak gözler önüne sermektedir. Davanın durumunun ne kadar pozitif olduğu ücret tarifesine etki etmektedir.

Bazı davalarda daha fazla delile ve çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Delil toplamak için yapılan masraflar ve avukatın alın teri davayı direk etkilemektedir. Ceza avukatlarının ücreti işlenen suça göre de değişkenlik taşımaktadır. Basit suçlar için belirlenen ücret mahkeme heyetince önem taşıyan suçlarla aynı değildir.

Sanığın Tutukluluk Durumu

Ceza davalarında sanığın durumu oldukça önemlidir. Eğer sanığın tutukluluk hali devam ediyorsa avukatın harcaması gereken emek daha fazladır. Çünkü avukatın müvekkili ile görüşme sağlaması için öncelikle ziyaret etmesi gerekecektir. Bu durum ise emeğin miktarını artırmaktadır. Bu noktada harcanan emek ceza avukatı ücreti için doğrudan etki etmektedir.

Sanığın tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildiği taktirde ücrette indirim söz konusu olacaktır. Görüldüğü gibi bu durum da avukatın emeği ile doğru orantılı olmaktadır.

Avukatın Sanığa Uzaklığı

Bazı durumlarda avukat ve sanık ayrı şehirlerde ikamet edebilmektedir. Sanığın tutuklu olarak yargılanıp, farklı bir ceza evine sevk edilmesiyle de bu durum mümkün olabilmektedir. Sanık ve avukat arasındaki uzaklığın ölçüsü ücret tarifesini doğrudan etkilemektedir. Öncelikle avukatın şehirler arası mesafede harcadığı emek, dikkati üzerine çeker. Ayrıca yolculuk sırasında belli bir bütçe ayrılması lazım gelir. Avukatın harcadığı yol masrafı da bu duruma doğrudan etki eder.

Ceza Avukatı Ücreti Tarifeleri

Ceza davaları ciddiyet gerektiren davalardır. Davanın başarısız olması sanığın haksız hüküm giymesine bazen de sahip olduğu hakları koruyamamasına sebep olabilmektedir. Bu sebeple ceza avukatı seçerken öncelikle dikkat edilmesi gereken husus avukatın başarıları olmalıdır. Ücret, daha sonraki aşamada dikkate alınmalıdır.

Ceza davalarında ceza avukatı ücreti belirlenirken barolar birliği görüşleri dikkate alınmaktadır. Birliğin belirlediği taban ve tavan fiyatın sınırları dışına çıkılmaz. Ücretin tabana ya da tavana olan yakınlığı ise hususlar dikkate alınarak belirlenir. Avukatın emeği, başarısı, davanın türü ve sanığın durumu bu noktada devreye girmektedir. Ceza avukatı yalnızca özgürlüğe kavuşturmak için değil, cezai indirimlerin uygulanması açısından da gereklilik arz etmektedir.