Ceza Avukatının Görevleri Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Türk Hukuk sistemi farklı mecralardan meydana geliyor. Bu farklılık davaların niteliği ve özelliklerine göre değişiyor. Genel anlamda davalar hukuk davaları ve ceza davaları olarak ikiye ayrılıyor. Bu davalar arasında yer alan ceza davaları Türk Ceza Kanununda içerik ve özellikleri maddeler ile belirtilerek mahkemelerce görülüyor.

Ceza davaları konusunda herhangi bir dava kapsamında yargılanan kişiler ya da bir olay karşısında müşteki konumunda olan kişilerin bu tür davalarda haklarını savunmak için ceza avukatı konusunda hizmet alabiliyorlar. Sanık ya da müşteki kim olursa olsun savunma hakları yasalarca sabit olmasından dolayı ceza davalarına giren herhangi bir olay karşısında kişiler ceza avukatı hizmetlerini alma haklarına sahiptir.

Ceza Avukatlarının Önemi

Türk Ceza Kanunu kapsamına giren bir eylemden dolayı yargılanan ya da müşteki konumunda olan kişiler ceza avukatlarının deneyimlerinden yararlanarak bu davaları kendi lehlerine çevirebilme durumlarına sahipler. Özellikle ceza davası konusunda deneyimli olan avukatlar, dava süreçlerine hakim olduklarından nasıl bir yol izleyeceklerini bildiklerinde müvekkilleri adına önemli adımlar atabiliyorlar.

Öncelikle davaya konu olan olayın müvekkil ve ceza avukatı arasında detaylı bir şekilde görüşülmesi ile bu süreç başlıyor. Ceza avukatları davanın başından sonuna kadar mahkemenin tüm işlemlerini yakından takip ederek müvekkilleri ile ilgili konularda müvekkillerini bilgilendirerek dava süresi içerisinde mahkemenin vermiş olduğu yasal süreleri takip ederek bu yasal süreler içerisinde yapmaları gereken işlemleri yerine getiriyorlar.

Ceza Davaları Temyiz Süreci ve Avukatın İşlevi

Ceza davalarında yerel mahkeme ilgili olay ile ilgili tüm bilgi, belge ve tanıkların ifadeleri topladıktan sonra, konu ile ilgili somut bilgiler elde etmek istiyor. Bu işlemlerin bitmesi ile birlikte yerle mahkeme karar duruşması ile kararını taraflara açıklayarak tarafların karara itiraz sürecinin başlamasını sağlıyor. Yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın taraflara tebliğ edildiği andan itibaren 15 günlük süre içerisinde bu kararın bir üst mahkeme nezdinde itiraz edilmesi yasal bir süreç olarak görülüyor.

Ceza avukatları müvekkilleri aleyhine gelişen herhangi bir karar neticesinde bu 15 günlük süre içerisinde yargıtaya yerel mahkemenin kararının bozulması için itiraz dilekçesi yazarak temyiz sürecini başlatıyor. Yargıtay yerel mahkeme kararı ve yasla süre içinde yapılan itiraz dilekçelerini inceleyerek verilen kararın kanunlara uygun olup olmadığına bakarak kesin kararını açıklıyor. Avukatların bu süre içerisinde yazacakları itiraz dilekçelerinin içeriği oldukça büyük önem taşıyor.

Ceza Avukatlık Ücretleri

Ceza davaları oldukça kapsamlı bir davadır. Mağdur ve sanıklar tarafından oldukça kapsamlı bir şekilde değerlendirilen bu davalar için ceza avukatı ücreti de değişiklik gösteriyor. Özellikle ceza davaları için ceza avukatı ücretleri her yıl baro tarafından belirlenerek alt sınır fiyatlandırmalar yapılıyor. Ancak bu at sınır fiyatların haricinde dava süresince davanın gidişatına göre farklı boyutlara gidilmesi durumunda bu fiyatlarda değişikliklerin olması mümkün.