Ceza Avukatının Görevleri

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Adliyelerde görülen davalar ceza davaları ve hukuk davaları olarak iki farklı kolay ayrılıyor. Bu davalardan ceza davaları işlenen suçun nitelik ve özelliklerine göre ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve sulh ceza mahkemesince görülüyor. Ceza davalarına konu olan eylemler, Türk Ceza Kanununda kendisine yer bularak mahkemelerce ilgili kanun maddelerine göre yargılamalar yapılıyor. Ceza davalarında görevli olan ceza avukatları dava süreçleri konusunda deneyimli olmalarından dolayı müvekkillerinin dava süresince tüm haklarını savunarak davaların müvekkillerinin lehine sonuçlanması için çalışma yapıyorlar.

Ceza mahkemelerinde mağdur ya da sanık olan kişiler dava süreci başlamadan önce ya da başladıktan sonra ceza avukatları ile görüşerek ceza davaları için ceza avukatını belirleyebiliyorlar. Avukatlık hizmetlerinin başlaması için öncelikle davalarda taraf olan kişilerin ilgili ceza avukatlarına noter aracılığı ile vekaletlerini vermeleri gerekiyor. Noter aracılığı ile vekalet işlemlerinin tamamlanması neticesine ilgili ceza avukatı dava sürecine dahil olarak müvekkilinin yerine davayı takip etme hakkına sahip oluyor.

Ceza Avukatlarının Görevleri

Bu tür davalarda mahkemeler ilgili olay ya da konu hakkında detaylı bir araştırma yapıyorlar. Bu araştırmalar esnasında mahkemenin karar sürecinde işlerini kolaylaştırmak için bu konularda deneyimli olan avukatlar olay ile ilgili somut bilgi ve belgeleri mahkemeye ibraz ediyorlar. Dava sürecinde ceza avukatı mahkemelerin istediği belge ve bilgilerin taraflara iletilmesi avukatlar vasıtası ile yapılıyor. Aksi bir durum olmadıkça bu tür davaların duruşmalarına taraflar katılmadan sadece avukatlar katılabiliyor. Ancak bazı durumlarda mahkemeler tarafların duruşma salonlarında hazır olmasını talep edebiliyor.

Böyle bir durumda avukatlar durumu müvekkillerine bildirerek mahkemenin belirlemiş olduğu gün ve saatte duruşma salonunda hazır olmaları gerektiğini bildiriyorlar. Avukatlar duruşmaları yakından takip ederek dava süresince mahkemelerin vermiş olduğu ara kararları müvekkillerine tebliğ etmek ile görevlidirler.

Bu tür davalarında birçok duruşma yapılıyor. Bu duruşmalardan birisi olan tanık duruşması için de avukatlar müvekkilleri ile görüşerek kimlerin tanık listesine yazılmasını yasal süreç içerisinde belirleyerek mahkemeye ibraz ediyor.

Ceza Davaları Temyiz Süreci

Mahkemeler dava ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri topladıktan ve inceleme yaptıktan sonra gerekçeli kararını taraflara açıklamak için karar duruşması yapıyor. Yapılan karar duruşmasında dava yerel mahkeme nezdinde neticeleniyor. Ancak taraflar gerekçeli kararının kendilerine tebliğ edilmesi ile birlikte 15 gün süre içerisinde bu kararı itiraz etmek için yargıtaya başvurabiliyorlar. Bu yasal sürenin geçirilmesi durumunda yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oluyor ve artık itiraz kapıları bu dava için kapanmış oluyor.

Ceza Avukatı Ücretleri

Bu davalar ile ilgili en çok merak edilen konuların başında ceza avukatı ücretleri geliyor. Baro tarafından her yıl alt taban ücret olarak ceza avukatı ücreti belirlenerek bu ücretler üzerinden işlem yapılması isteniyor. Ancak dava süresince bu ücrete tabi olmayan farklı harcamalar dava sonucunda ceza avukatları tarafından müvekkillerinden tahsil ediliyor.