Ceza Avukatının Yetki Ve İşlevleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Türkiye’de yasal olarak, avukatlıkta resmi bir branşlaşma olmadığı gibi; ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da yoktur. Fakat, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara; ceza avukatı denildiği görülmektedir. Temelde, ceza avukatı; hem kişinin özgürlüğü açısından, hem de mağdur hakları açısından toplumun hassas sorunlarıyla uğraşır. Her avukatın yaptığı gibi, ceza avukatı da; savunma işlevlerini yerine getirmeye çalışır.

Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren alanlarda fonksiyon icra eder. Savunmanın özellikli işlevi nedeniyle, ceza avukatı şüpheli ya da sanığı savunurken, müdafi olarak adlandırılır. Müdafi; savunan, müdafaa eden anlamına gelir. Ceza yargılamasında, şüpheli yahut sanığı savunan ve onları yargılama işlemlerinde, temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılmaktadır.

Uygulamada Ceza Avukatı Adında Bir Avukatlık Alanı Var mı?

Avukatlık, tüm dünyada gitgide branşlaşmaktadır. Çoğu ülke, mesleki alanlardaki uzmanlığın artmasını sağlamak adına; bu branşlaşmayı teşvik etmektedir. Fakat, Türkiye’de; uygulamada bir branş olarak ceza avukatı adında ayrıca bir avukatlık branşı, mevcut değildir. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre, bir avukat; her türlü davada müvekkilini serbestçe savunabilir. Bu nedenle de, branşlaşma Türkiye’de yoktur.

Mevzuatta Ceza Avukatı Var mı?

  Ceza avukatı, en çok kullanılan terimlerdendir. Mevzuatta ise, ceza avukatı tanımlamasına denk düşen herhangi bir düzenleme yoktur.

Ceza hukuku ile ilgili uygulamalarda, söz konusu davalara giren avukata ceza avukatı denilmektedir. Ceza avukatı terimi de, adliye pratiği içerisinde gelişmiştir. Örneğin, asliye ceza mahkemesinde yargılanacak sanık; avukat ararken çoğunlukla “ağır ceza avukatı arıyorum” şeklinde, beyanlarda bulunur. Bu nedenle de, ceza avukatı kavramının; bütün ceza davalarına giren avukatları ifade etmek üzere kullanıldığını görmekteyiz.

Ceza Avukatları Duruşma Sırasında Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukat, sanığın sadece hukuki temsilcisidir. Savunmanın yalnızca hukuki boyutuyla ilgili olarak, müvekkilini mahkeme nezdinde savunur. Savunduğu kişinin yerine geçerek, olayı anlatamaz. Yargılanan bir şahıs, olaya dair bilgi ve de görgüsünü kendisi anlatacaktır.

Ceza muhakemesi, yaşanmış olan bir olayın; mahkemede deliller vasıtası ile, yeniden canlandırılması faaliyetleridir. Doğal olarak, yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini de; ancak o olayın parçası olan şahıslar bilebilir. Bu yüzden, ceza avukatları; sanığı temsilen delil sunabilirler. Sunulan delilleri değerlendirebilir ve gerekli itirazları yapabilirler. Tanık, müşteki ve yargılama makamı haricinde; diğer kişilere, olayı aydınlatmak ve müvekkilini savunmak adına sorular sorabilirler.

 

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürmektedir?

Ceza avukatının görevi, takip ettiği davanın karara çıkılması ve kararın kesinleşmesiyle son bulur. Karar kesinleşinceye kadar ise, davayı takip etmek zorundadır. Söz konusu karar, yerel mahkemede verildikten sonra; Yargıtay aşaması başlayacaktır. Avukatlar, Yargıtay aşamasını da; yine kural olarak takip etmelidir. Soruşturma aşamasında avukatlık görevi, sadece belirli soruşturma işlemleri için ifa edilmekteyse; işlemin sonuçlanmasıyla avukatın görevi son bulmaktadır.