Ceza Avukatlarının Görevleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Türk hukuk sistemi hukuk davaları ve ceza davaları olarak ikiye ayrılıyor. Türk hukuk sistemi içinde yer alan ceza avukatı tarafından bakılan ceza davaları ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu’nda madde madde belirtilmiş durumda.

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan maddelere uygun hareket ve davranışta bulunmayan ve bu kuralları ihlal edenler hakkında ceza mahkemelerinde davalar açılabiliyor. Bu konuda mağdur olan ya da sanık olan kişiler haklarının daha iyi savunulması için ceza avukatı hizmeti almak istiyorlar.

Ceza avukatı, branşı konusunda ceza davalarında uzmanlaşmış, dava süreçlerini yakinen bilen avukatlardır. Ceza avukatları kendileri ile çalışmak isteyen mağdur ya da sanık taraflarından birisi ile avukat müvekkil bağı kurarak ceza davası sürecini başlatıyorlar.

Ceza Avukatlık Hizmetleri

Herhangi bir olay ya da durum karşısında mağdur ya da sanık olan kişi ceza avukatı ile görüşerek noter onaylı vekaletname ile birlikte ceza avukatı hizmeti alabiliyorlar. Ceza avukatları öncelikle müvekkillerinin uğramış olduğunu iddia ettiği haksızlığı dinleyerek dava sürecine yön vermek için çalışma başlatıyor. Eğer ki müvekkil mağdur olan taraf ise uğramış olduğu zararı somut belgeleri ile ya da olaya şahit olan tanıklar ile belgelendiriyor.

Ceza avukatı bu belge ve tanıkları mahkemeye ibraz ederek dava sürecinde müvekkilinin haklarını savunuyor. Uğranılan mağduriyete göre sanıktan tazminat talep etme ve uğranılan zararın eski haline getirilmesi talebinde bulunmak mümkün oluyor.

Avukatlık hizmeti almak isteyen kişi eğer sanık sıfatı ile yargılanıyor ise kendisinin uğramış olduğu haksızlığın ne olduğu ya da üzerine atılı suçlamaların asılsız olduğunu sözlü ve yazılı olarak varsa belgeleri ile birlikte avukata ibraz ediyor. Bu süreçte ceza avukatı da bu bilgi ve belgeler üzerinde çalışarak sanık olan müvekkilinin ceza almaması için mahkemeye geçerli taleplerini iletiyor.

Ceza Avukatlarının Duruşmalardaki Rolleri

Ceza avukatı müvekkili mağdur ya da sanık olsun mahkeme karşısında mağduriyet ya da suçlamaların asılsız olduğunu belgelemek için uğraşıyor. Kendi bilgi ve deneyiminin yanı sıra benzer davalar ile ilgili Yargıtay içtihatlarını da tespit ederek yerel mahkemeye sunabiliyor. Bu durum davanın benzer davalar hakkındaki içtihat kararları ile müvekkilinin lehine dönüşmesi için önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Ceza avukatının mahkemedeki tutumu, konunun aydınlatılması için doğaçlama yöntemleri ve bunun yanı sıra yargısal maddelere hakim olması ile davalarda başarı gösterebiliyorlar.

Ceza Davalarında Temyiz Süreci

Davanın görüldüğü yerel mahkeme mağdur ve sanıkları dinledikten, çeşitli bilgi, belge ve tanık değerlendirmesi yaptıktan sonra gerekçeli kararını her iki tarafa da tebliğ ediliyor. Dava süresince sanık sıfatı ile yargılanan taraf hakkında tutuklama kararı da çıkartılmış olabiliyor.

Ceza avukatı mahkeme kararının kendilerine tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içerisinde bir üst mahkeme olan yargıtaya verilen karar ile ilgili itirazlarını sunabiliyor. Yargıtay itirazı ve mahkeme kararını inceleyerek kesin hükmünü veriyor.