Ceza Hukuku Hakkında Bilinmesi Gerekenler

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı No comments

Ceza hukuku, failin işlemiş olduğu eylem hakkında suç sayılıp sayılmadığı konusunda karar verici olan hukuk dalıdır. Var olan hukuk kurallarının genel amacı toplumsal düzeni sağlamak ve devamlılığını sürdürmesine yardımcı olmaktır. Ceza hukuku ise toplumu düzenleyen en önemli hukuk dalıdır. Ceza hukuku ile anayasada oluşturulan ve ceza kapsamında yer alan suçlar insanların suç işlemeleri konusunda önleyici bir görev üstlenmektedir. Var olan cezaların caydırıcılığı sayesinde toplumsal düzen bir nevi sağlanmış olmaktadır.

Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri

Hukuk ile ilgili alanlar özel ve kamu hukuku olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Ceza hukuku, kamu hukuku içinde ele alınmaktadır. Hangi eylemlerin direk olarak suç sayıldığı ve yapılan eylem neticesinde nasıl bir yaptırım uygulanacağı devlet tarafından belirlenmektedir. Cezalandırma işlemlerini devlet kendi eliyle yapmaktadır. Suç şüphesi ile beraber ceza muhakemesi başlamaktadır. Daha sonra ise devlet tarafından suçlu gerekli soruşturma işlemlerine tabii tutularak karar verilmektedir. Bu süreçte suçlu olan kişi katlanma yükümlülüğü altındadır. Ceza hukuku anlayışında suç işleyen kişi katlanan konumunda iken devlet ise üstün durumdadır.

Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Kavramları

Ceza hukuku alanında suç sayılabilecek durumlar vardır. Ortaya çıkan haksızlık durumuna suç denilmektedir. Ancak her haksızlık ceza ile sonuçlanmamaktadır. Bazı haksızlıklar suç olsa da neticesinde özel veya idari yaptırımlar ile yetinilmekte, ceza hukukuna başvurulmamaktadır. Ceza hukukuna direk olarak başvurulması için bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir. Hem işlenen suçun hem de verilecek olan cezanın açıkça anayasa da var olması gerekir. Anayasada açıkça suç olarak belirtilen hallerden biri ile eyleme kalkışmış olan kişiye suçlu denilmektedir.

Ceza Hukukunun Doğrudan Kaynakları

Ceza hukukunda uygulayıcı olan kişi doğrudan kaynakları baz alarak karar vermelidir. Doğrudan kaynaklara bakılmadan karar verilemez. Ceza hukukunun doğrudan kaynakları ise şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Anayasa
  • Kanunlar
  • Milletlerarası sözleşmeler

Uygulayıcı olan kişi bu kaynaklara göre karar vermek zorundadır. Ceza hukuku konusunda her türlü davaya bakmaktayız. Ceza hukukunun doğrudan ve dolaylı tüm kaynaklarına göre iş ve işlemlerimizi sürdürmekteyiz. Bize ulaşarak Ceza Avukatı hizmeti veya hukuki danışmanlık desteği alabilirsiniz.