En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davaları, hukuksal sistem içinde çoğunluğa sahip davalardandır. Boşanma davaları Türk hukuk sisteminde, haklı bir gerekçe ile açılabilmektedir. Ayrıca, hakimin takdir hakkını sıkça kullandığı davalardandır. Boşanmak isteyen taraf, evlilik birliğinin sarsıldığını ve yürütülemez olduğunu kanıtlamak zorundadır.

4741 sayılı Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri, özel ve genel sebepler olarak ikiye ayrılmıştır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, taraflar karşısındakini suçlar. Kişiyi rencide edici, toplum içinde küçük düşürücü davranışlar sergileyebilirler. Avukat tutulmaması ya da kötü bir avukatla hareket edilmesi durumunda, çözümsüzlük artar, içinden çıkılmaz boyutlara gelebilir. Bu çıkmaza giren sorunlar yüzünden çocuklar varsa büyük zararlar görür Onarılması, telafisi güç psikolojik travmalar yaşanmasına vesile olur.  Boşanma süreci önemsenmelidir ve en az yarayla sonuca ulaşılması gerekir.

Bir birlikteliğinin sona erdirilmesi sürecine boşanma diyoruz. Boşanma eylemi, evlilik birliğinin her iki tarafını da üzen, çocuk varsa çocuklar açısından da yıpratıcı olan bir süreçtir. Hal böyleyken, boşanma eyleminde yaşanabilecek olan olumsuzluklar bu sürecin daha çok sancılı geçmesine neden olur.

Çocukların velayeti, boşanmada mal paylaşımı, nafaka gibi konularda eşler, adaletli paylaşım ve adaletli sonuç odaklı isteklerde bulunurlar. Aralarında yaptıkları tartışmalarla sonuca ulaşamazlar.

Özellikle çekişmeli boşanma süreci yaşayan taraflardan her biri, en iyi boşanma avukatını  isterler. Çevrelerine sorarak iyi bir avukat kimdir, nasıldır bakarlar. En iyi boşanma avukatı istemekteki en önemli neden,  beklentilerine en yüksek düzeyde erişebilecekleri, adaletli bir boşanma sonucu elde etmektir.  Beklentiler de içerisinde, kişilere göre farklılıklar gösterir.

Boşanma davalarında, hakimin istediği cevaplara, süresinde cevap vermek de önemlidir. Süresini kaçırmak, telafisi olmayan sonuçlara neden olur. Elbette avukatsız da dava sürdürülebilir ama maddi manevi kayıplarla yüzleşebilmek gerekir. En iyi boşanma avukatını bulamasak bile, iyi bir avukat mutlaka dava sonucun yüzünüzün gülmesi için olmalıdır.


İyi bir boşanma avukatı nasıl olmalıdır;

Güncellenen medeni kanunları ve bilgileri takip eder.

Boşanma nedenleri farklı, beklentiler farklı çok değişik davalarda konuya vakıf olur. Prosedürleri bilir, uygular.

Tarafsız olur.

Deneyimli olur.

İnsan psikolojisinden anlar, tarafları ikna yeteneğine sahiptir.

Disiplinli ve adildir. Gerekli belgeleri kısa sürede toplar, dosyalar. Hakim karşına geçince bocalamadan konuyu anlatabilir.

Davalının ne istediğini anlar, anladığını hissettirir.

Aldığı davayla ilgili süreçleri davalıyla paylaşır.

Hakimin alacağı takdir hakkına sığınmaz.

Davalının beklentilerinin ne kadarının gerçekleşebileceği konusunda düşüncelerini dürüst bir açıklamayla davalıyla paylaşır.

Sosyal anlamda davalının hassas konularda rencide olmamasına dikkat eder.

Davalının sorularına kaçamak cevaplar vermez.

Davalının beklentilerinin, hukuk çerçevesinde ne kadarının nasıl gerçekleşeceğini açıklar.

Dava süresince davalıyla iletişimini koparmaz.

Boşanma prosedürlerini hızlı bir şekilde yerine getirir ve boşanma sürecinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.

Davalının haklarını korur. Beklentilerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini sağlar.