Eşler Arasında Mal Rejimi Davaları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Hukuk sistemimizde Eşler arasındaki mal ayrılığı rejimi 1 Ocak 2002 tarihinde uygulamaya girmiştir. Yürürlüğe girmeden önceki kanunda eşler arasında bulunan yasal mal rejimi mal ayrılığı oluyorken, gelen kanun ile beraber eşlerin tabi gösterildiği yasal mal rejimi ise edinilen mallara katılma kabul edilmiştir. Eskiden medeni kanun kararında kanuni mal rejimi mal ayrılığı oluyorken, o zaman diliminde mallar kimin üstüne ise onun olarak kabul edilirdi.

Böyle bir değişiklikten sonra ise mal kimin adına kayıtlı bu durum önemini yitirmiş, malın ne şartlar ile edinildiğine bakılarak malın paylaşım durumuna gidileceği düzenlenmiş olmuştur. Mal ayrılığı, paylaşım amaçlı mal ayrılığı ve malın 8rtaklığı, kanuni mal rejimi kabul edilen edinilmiş olan mal rejimi haricinde, eşlerin seçmek isteyeceği başka mal rejimidir. Eşler belirli başlı bir mal rejimi seçmediği zaman kanuni mal rejimi kabul edilen mal rejiminin hükmüne uymak zorunda kalırlar.

Edinilmiş Mal Rejimi Nedir?

Edinilmiş mal rejimi kanuni mal rejimi olarak kabul edilir. Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı sürece edinilmiş mal rejimi kuralına ayak uydurarak malları paylaşmaları gerekir. 1 Ocak 2002 yılı ve sonrasında evlenen kişiler için evlenmiş oldukları tarih mal rejiminin başlangıç tarihi olarak bilinir. Kişisel malların tümü ve edinilen malların hepsi bu rejimin içeriğini kapsar. Herhangi bir malın edinilmiş sayılabilmesi için karşılığının verilmiş olarak edinilmiş olması şarttır.

Çalışmanın karşılığı sayılan edinimler ise sosyal güvenlik ya da sosyal kurum ve kuruluşunun ya da personel olan kişiye yardım amacı için kurulan sandık ve benzerinin yapmış olduğu ödemelerdir. Bunun yanı sıra çalışma gücünü kaybeden kişiye ödenen tazminatlar, kişisel malların gelir durumu gibi unsurlar edinilmiş malın yerini kapsayan değerlerin hepsi edinilmiş malları oluşturmaya yarar.

Edinilmiş Mal Nasıl Olur?

Evlilik süresi boyunca eşlerin çalışıp beraber almış olduğu malların tümü edinilmiş mal kabul edilip hangisinin adına kayıtlı olduğuna bakmadan ortak sayılır. Evin geliriyle herhangi başka bir eşya alındıysa o eşya da eşler arasında ortak sayılır. Evlendikten sonra da çalışma sonrası alınmış olan ev de eşler arasında ortak olur.