İstinaf Kanun Yolu Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İstinaf, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararların, olay ve hukuki açılardan üst derece mahkemeler tarafından değerlendirilmesi anlamına gelir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu zaman, hukuk davası üst düzey İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından değerlendirilmeye alınmış olur. Konu hakkında en detaylı bilgi için İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşebilirsiniz. Temyiz ile istinaf kanun yolu birbirine […]

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Dönmesi

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Çekişmeli boşanma durumunun anlaşmalı boşanmaya dönmesi eşler arasında sıklıkla görülür. Bu sürecin başlaması için eşlerin dilekçe doldurarak mahkemeye sunması gerekir. Dilekçe verildikten sonra aile mahkemesi tarafından dava görülür. Konu hakkında boşanma avukatı size gereken bilgiyi sunacaktır. Boşanma davaları genelde çekişmeli bir biçimde açılır. Pek çok sebepten ötürü çekişmeli boşanma davası açılabilir. Kusurlu görülen çekişmeli boşanmalarda […]

Devamını Oku

İş Kazası Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan kimsenin iş esnasında yaralanması ya da ölmesi durumunda istenen tazminattır. İşveren tarafından ödenmesi gereken bu tazminat sisteminde maddi ya da manevi haklar vardır. Bu hakları en iyi şekilde İstanbul en iyi kadın avukat tarafından öğrenmeniz mümkündür. İş kazası tazminat davası hem asıl işverene hem de alt iş […]

Devamını Oku

Boşanma Davasında Eşlerin Kusur Oranı Neye Göre Belirlenir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davalarında kusur oranı somut delillere göre verilmektedir. Her somut olayda kusur niteliğini taşıyan davranışların kusur oranı farklılık gösterir. İstanbul en iyi boşanma avukatı bu kusurlar hakkında sizlere gereken bilgiyi verecektir. Evlilik birliği içerisinde eşler sadakat kurallarına göre birbirine uygun davranmakla mükelleftir. Evliliğin devam ettiği sürece sadakat başta olmak üzere diğer yükümlülüklere aykırı davranışlar boşanmada […]

Devamını Oku

Boşanma Davalarında Neler Delil Olamaz?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davasını açan taraf öne sürdüğü boşanma nedenlerini ispatlamak ile mükelleftir. Terk etme, aldatma, şiddet veya geçimsizlik gibi nedenleri ispatlamak davacının sorumluluğundadır. Davacı gereken delilleri sunmazsa, mahkeme tarafından dava reddedilecektir. Boşanma davasında sunulabilecek delilleri İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı tarafından öğrenebilirsiniz. Boşanma davalarında kayıt altına alınmamış söz ve davranışlar delil olarak gösterilemez ancak delil […]

Devamını Oku

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıldır?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Bir kimsenin ölümünün ardından mirasını bırakacağı yasal mirasçıları bulunur. Devlet, Kan hısımları, evlatlık, sağ kalan eş Türk Medeni Kanunu’nun 495. Ve 502. Maddesine göre yasal mirasçıdır. Miras Hukuku geniş hukuki düzenlemelere sahiptir. Bu nedenle Medeni Kanun’un bir alt dalı olma özelliğine sahiptir. Miras ile ilgili konular için İstanbul en iyi boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. […]

Devamını Oku

Mirasın Reddi Davası Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Mirasın reddi davası reddi miras ismi ile de bilinir. Bu dava için İstanbul en iyi avukat ile çalışmak önemlidir. Mirasın reddi davası ölen bir kişinin mirasçılarına bırakmış olduğu borç ve alacaklar ile mirasçının bu hak ve yükümlülükleri reddetmesi davasıdır. Miras bırakanın ölmesinin ardından yasal ya da atanmış mirasçılar mirasçılık sıfatını almış olur. Mirasçılık sıfatının kazanılmasının […]

Devamını Oku

Evliliğin İptali Davası ve Şartları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Evliliğin iptali davası 4721 sayılı Medeni Kanun’da yer almaktadır. Şu konuya netlik kazandırmak gerekir ki evliliğin iptali ile boşanma aynı şeyler değildir. Evliliğin iptali davasında evlilik sözleşmesinin usule aykırı şekilde yapıldığı ve bu sebepten ötürü geçersiz sayıldığı öne sürülür. Boşanma davası ise bir şekilde gerçekleşmiş evliliğin haklı sebeplere bağlı olarak sonlandırılması anlamına gelir. İstanbul en […]

Devamını Oku

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davasında yetkili mahkeme diğer pek çok mahkemelerin aksine Türk Medeni Kanunları tarafından belirlenmektedir. Madde 168- boşanma ya da ayrılık davalarında yetkili olan mahkeme eşlerden birinin ikametgah adresinin olduğu mahkemedir. Bununla birlikte son 6 aydır oturdukları yer de mahkemenin seçilmesi konusunda etkilidir. Bu konuda sizlere gerekli olan tüm bilgiyi İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı […]

Devamını Oku

Nafaka Davası ve Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Nafaka, genel manada ‘’geçimlik’’ anlamını taşımaktadır. İnfak kelimesinden üretilmiştir ve kişinin hayatını idam ettirebilmesi için gereken unsurların tümünü kapsamaktadır. Nafaka bir nevi eşlerin, çocukların ve anne baba, kardeşlerin muhtaç duruma düşmeleri halinde yine yakın soylarından gelecek yardım yükümlülüğüdür. Tabi ki bu yükümlülük yasalar tarafından konulmaktadır. İstanbul en iyi boşanma avukatı tarafından nafaka şartları hakkında gerekli […]

Devamını Oku

Zina Nedeniyle Boşanma

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Zina yani aldatma sebebi ile gerçekleşen boşanma davalarında aldatan tarafa özel olarak hukuki işlem uygulanır. Evliliği devam ederken eşini aldatan taraf Medeni Kanun gereğince suçlu görülmektedir. Zina, evliyken kişinin eşinden başka biri ile cinsel ilişki yaşamasıdır. Eşlerin bir başkası ile öpüşmesi, sarılması ya da dokunması Medeni Kanun tarafınca zina sayılmamaktadır. Zina sayılan durumları boşanma avukatı […]

Devamını Oku

Babalık Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Babalık davası, evlilik dışı çocuk sahibi olan kişilerin hukuki bağını sürdürmesi amacıyla kurulan bir mahkemedir. Babalık davası anne ile babanın evli olması ya da sadece birbirlerini tanıması ile gerçekleşebilir. Babalık davası bir nevi soy bağının geçerli olduğunu gösteren davadır. Siz de babalık davasını kazanmak için İstanbul en iyi boşanma avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz. Babalık Davası […]

Devamını Oku

İştirak Nafakasının Artırımı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Türkiye hukuk sisteminde 3 çeşit nafaka bulunur. Bu nafakaların isimleri Yoksulluk nafakası, Tedbir nafakası, İştirak Nafakası şeklindedir. Kişilerin bakıp gözetmekle yükümlü olduğu kişilere mahkeme kararı ile aylık bağlanması nafaka olarak isimlendirilir. İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı tarafından gereken bilgiyi alabilirsiniz. İştirak kelimesi ortaklaşa, ortak anlamlarına gelir. İştirak nafakası ise eşlerin ortak çocuklarının giderleri ve […]

Devamını Oku

İstanbul Avukat

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, Boşanma Avukatı No comments

Hukuki problemlerin en iyi şekilde neticelendirilmesi için kişiler alanında iyi bir avukata ihtiyaç duyarlar. İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı da sıklıkla gereksinim duyulan kişilerden biridir. Bilindiği üzere hukuk bilgi ve tecrübe gerektiren bir alandır. Çok kafa karıştırıcı durumlar ve kanunlar vardır. Bu kanun ve kuralları da en ince ayrıntısına kadar avukatlar bilir. Bu nedenle […]

Devamını Oku

İş Kazası

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

Sigortalı bir çalışanın iş veren kişinin yetkisi altında olduğu bir sırada görmüş olduğu iş ya da işin olasılığında, iş yerinin olduğu alanda, işyeri dışında ya da iş veren kişinin işyeri dışındaki herhangi bir işinde oluşabilecek ve çalışan kişiye zarar veren belirli başlı olaya iş kazası denir. İş kazası genel olarak bir işletme yerinde en istenmeyen […]

Devamını Oku

Yoksulluk Nafakası Şartları Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku, Boşanma Avukatı No comments

Boşanma sebebi ile maddi olarak sıkıntıya düşecek eşin diğerinden daha az kusurlu olması ile talep ettiği nafaka yoksulluk nafakası olarak isimlendirilir. Yoksulluk nafakasının bir süresi bulunmaz. Bu nafaka boşanma davasının açılması ile talep edilebilir. Bunun yanında boşanma davasının kesinleşmesi ile de ilk kez isteme koşulu ile talep edilebilir. Boşanma davasının bitmesinin ardından yoksulluk nafakası istemek […]

Devamını Oku

Boşanma Sürecinde İstinaf Süresi Ne Kadardır?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davasında tarafların boşanmasına karar verilse de taraflar boşanmış sayılmaz. Bunun için davanın kesinleşmesi gerekir. Bunun yanında istinaf ve temyiz gibi yollara da başvurma kapılarının kapanması gerekir. Boşanma davalarının en kısa sürede sonuca ulaşması için boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. Duruşmada boşanma kararı açıklandıktan sonra boşanma kararı ile ilgili dilekçe 30 gün içinde yazılmalıdır. Gerekçeli […]

Devamını Oku

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanmalarda mal paylaşımı evliliğin mahkeme önünde sonlandırılmasından sonra kanunen evlilik içinde her iki tarafa malların eşit olarak dağıtılması gereğini esas alır. Mal paylaşımı için çok iyi bir boşanma avukatı ile irtibata geçmeniz gerekiyor. Ancak şunu bilmek gerekir ki mal paylaşım davası boşanma davası ile birlikte açılamaz. Mal paylaşım davası boşanma davası ile aynı anda fakat […]

Devamını Oku

Boşanma Davalarında Uzaklaştırma Kararı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Aile içi şiddet durumlarında boşanma davası açıldığında taraflardan mağdur olan kişinin talebi ile uzaklaştırma kararı da alınır. Uzaklaştırma kararı hakkında en detaylı bilgiyi almak için İstanbul en iyi avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz. Özellikle şiddetin önlenmesine karşın kanun gereğince, kadına şiddetin önlenebilmesi adına uzaklaştırma kararı alınabilecek en iyi tedbirler arasında yer alır. Aile içinde şiddete uğrayan […]

Devamını Oku

Şişli Boşanma Avukatı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

İstanbul Şişli’de bulunan en iyi boşanma avukatı olan kişilerden her türlü desteği alabilirsiniz. Burada hizmet veren tüm avukatlar çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanma, nafaka, velayet davası ve mal rejimi gibi tüm konularda sizlere destek sunmaktadır. Aklınıza takılan her türlü soruyu burada çalışan avukatlara danışabilir ve hukuki süreçler hakkında hizmet alabilirsiniz. Kanuni olarak boşanma davasının görülebilmesi için […]

Devamını Oku
Whatsapp
Hemen Ara