Cinsel İstismar Davaları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku, Avukat, Ceza Avukatı No comments

Cinsel istismar suçu, Kişilere Karşı Suçlar kısmında yer almaktadır. Çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar suçları da Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar yaptırımına göre incelenir. Konuyla ilgili daha doğru bilgileri en iyi kadın avukat tarafından alabilirsiniz. Yine de yazımızın devamında cinsel istismar davaları, suç ve cezası hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Çocuğa Cinsel İstismar Suçu Nedir? 18 yaşını […]

Devamını Oku

İstinaf Kanun Yolu Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İstinaf, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararların, olay ve hukuki açılardan üst derece mahkemeler tarafından değerlendirilmesi anlamına gelir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu zaman, hukuk davası üst düzey İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından değerlendirilmeye alınmış olur. Konu hakkında en detaylı bilgi için İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşebilirsiniz. Temyiz ile istinaf kanun yolu birbirine […]

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Dönmesi

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Çekişmeli boşanma durumunun anlaşmalı boşanmaya dönmesi eşler arasında sıklıkla görülür. Bu sürecin başlaması için eşlerin dilekçe doldurarak mahkemeye sunması gerekir. Dilekçe verildikten sonra aile mahkemesi tarafından dava görülür. Konu hakkında boşanma avukatı size gereken bilgiyi sunacaktır. Boşanma davaları genelde çekişmeli bir biçimde açılır. Pek çok sebepten ötürü çekişmeli boşanma davası açılabilir. Kusurlu görülen çekişmeli boşanmalarda […]

Devamını Oku

Vasiyetname İptali Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Vasiyetname iptali davası, en sık karşılaşılan davalardan biridir. Vasiyetname, ölen kişilerin son arzularının yer aldığı ve mirasçıların hakları ile ilgili bilgilerin bulunduğu önemli bir metindir. Vasiyetnamede iptal davası için en iyi istanbul en iyi avukat ile çalışmak gerekir. Vasiyetnamenin kanunda yer alan özelliklere göre oluşturulması önemlidir. Eğer bu şekilde hazırlanmazsa vasiyetnamenin bir bölümü ya da […]

Devamını Oku

Yalan Yere Yemin Etme Suçu ve Cezası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Yalan yere yemin etme suçu, 5237 Sayılı TCK’nın 275.maddesinde Adliye’ye Karşı Suçlar Bölümü’nde ‘’Hukuk davalarında yalan yere yemin eden kişilere (davalı ve davacılara) 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir’’ şeklinde düzenlenmiştir. Ancak kişi davadan önce yalan beyan ifade ettiğini itiraf ederse herhangi bir ceza hükmü almaz. Hüküm icraya konulduysa fakat henüz kesin karar […]

Devamını Oku

Şahsi Cezasızlık Sebepleri

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Şahsi cezasızlık sebepleri, işlenen bir suçun kanun kapsamı dışında kalması ve bu neticede failin ceza alamaması şeklinde tanımlanır. Şahsi cezasızlık sebepleri, failin karakteristik özellikleri, sosyal ilişkileri ve belli özel durumlar neticesinde kararlanır. Cezada indirim gerektiren şahsi sebepler ile şahsi cezasızlık sebepleri birbirinden farklıdır. Cezada indirim genelde kişinin olaydan sonraki hal ve tavırları, pişmanlık duyup duymadığına […]

Devamını Oku

Taksirle Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Taksirle adam öldürmeye teşebbüs, öngörülebilir nitelikteki bir davranışın öngörülemeyerek bir kimsenin hayatına son vermek anlamına gelir. Karmaşık bir terim olsa da İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşerek detaylı bilgi almanız mümkündür. Bilinçli olarak taksirli adam öldürme ise kusurlu davranış sebebiyle kişinin ölebileceği fail tarafından öngörülmesi ve şansa bırakılması veya kişisel becerilere güvenerek öldürme teşebbüsünün […]

Devamını Oku

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Kasten adam öldürmeye teşebbüs, fail tarafından bir kişinin hayatı sonlandırılmaya teşebbüs edilmiş olmasına rağmen, kişinin ölmemesi halinde gerçekleşmiş olur. Çünkü öldürmek amacıyla yaraladığı bir kişi eğer ölürse, bu cinayet suçuna girer. Örnek vermek gerekirse, fail öldürmek amacıyla mağdura silah ya da bıçakla darbe vurursa, ve fail mağdurun ölümüne sebep olmuşsa kasten öldürmeye teşebbüs hükümlerince ceza […]

Devamını Oku

Mobbing ve Tazminat Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

Mobbing, bir işyerinde çalışana caydırıcı eda uygulayarak çalışanın kendiliğinden istifa etmesini sağlamaktır. Kısaca psikolojik şiddet olarak tanımlanabilen mobbing unsurunda tazminat davası açma hakkı vardır. Mobbing, somut verilerden ziyade soyut ve hissiyata dayalı verileri kapsamaktadır. Bu kapsamda mobbing tazminat davasının kesinlikle başarılı bir avukat aracılığı ile açmak gerekir. İstanbul en iyi kadın avukat bu konuda sizlere […]

Devamını Oku

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Destekten yoksun kalma tazminatı, vefat eden bir kimsenin yaşarken destek verdiği kimselerin, ölümden sonra desteği alamaması nedeni ile mağdur olma durumudur. Bu tazminat, ölen kişinin destek verdiği kimselerin karşılaştığı zararı önlemek adına açtıkları davadır. Dava hakkında kapsamlı bilgileri İstanbul Avrupa Yakası en iyi kadın avukat tarafından alabilirsiniz. Hak sahipleri destekten yoksun kalma tazminatı kapsamında maddi […]

Devamını Oku

Trafik Kazası Tazminat Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Trafik kazası tazminat davası, en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada yaralanma, ölüm gibi fiziki zararların ortaya çıkması durumunda açılabilir. Bu davanın amacı kişinin hasar gördüğü araba, arsa, ev ve arazi gibi menkullerin zararını karşılayabilmektir. Trafik kazası tazminatı hem bedensel hem de mal varlığı bakımından görülen hasarı karşılamak için açılabilir. Konu hakkında en detaylı […]

Devamını Oku

İş Kazası Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan kimsenin iş esnasında yaralanması ya da ölmesi durumunda istenen tazminattır. İşveren tarafından ödenmesi gereken bu tazminat sisteminde maddi ya da manevi haklar vardır. Bu hakları en iyi şekilde İstanbul en iyi kadın avukat tarafından öğrenmeniz mümkündür. İş kazası tazminat davası hem asıl işverene hem de alt iş […]

Devamını Oku

Boşanma Davasında Eşlerin Kusur Oranı Neye Göre Belirlenir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davalarında kusur oranı somut delillere göre verilmektedir. Her somut olayda kusur niteliğini taşıyan davranışların kusur oranı farklılık gösterir. İstanbul en iyi boşanma avukatı bu kusurlar hakkında sizlere gereken bilgiyi verecektir. Evlilik birliği içerisinde eşler sadakat kurallarına göre birbirine uygun davranmakla mükelleftir. Evliliğin devam ettiği sürece sadakat başta olmak üzere diğer yükümlülüklere aykırı davranışlar boşanmada […]

Devamını Oku

Boşanma Davalarında Neler Delil Olamaz?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davasını açan taraf öne sürdüğü boşanma nedenlerini ispatlamak ile mükelleftir. Terk etme, aldatma, şiddet veya geçimsizlik gibi nedenleri ispatlamak davacının sorumluluğundadır. Davacı gereken delilleri sunmazsa, mahkeme tarafından dava reddedilecektir. Boşanma davasında sunulabilecek delilleri İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı tarafından öğrenebilirsiniz. Boşanma davalarında kayıt altına alınmamış söz ve davranışlar delil olarak gösterilemez ancak delil […]

Devamını Oku

Mirasta Mal Paylaşımı Nasıldır?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Bir kimsenin ölümünün ardından mirasını bırakacağı yasal mirasçıları bulunur. Devlet, Kan hısımları, evlatlık, sağ kalan eş Türk Medeni Kanunu’nun 495. Ve 502. Maddesine göre yasal mirasçıdır. Miras Hukuku geniş hukuki düzenlemelere sahiptir. Bu nedenle Medeni Kanun’un bir alt dalı olma özelliğine sahiptir. Miras ile ilgili konular için İstanbul en iyi boşanma avukatı ile çalışmak önemlidir. […]

Devamını Oku

Mirasın Reddi Davası Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Mirasın reddi davası reddi miras ismi ile de bilinir. Bu dava için İstanbul en iyi avukat ile çalışmak önemlidir. Mirasın reddi davası ölen bir kişinin mirasçılarına bırakmış olduğu borç ve alacaklar ile mirasçının bu hak ve yükümlülükleri reddetmesi davasıdır. Miras bırakanın ölmesinin ardından yasal ya da atanmış mirasçılar mirasçılık sıfatını almış olur. Mirasçılık sıfatının kazanılmasının […]

Devamını Oku

Evliliğin İptali Davası ve Şartları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Evliliğin iptali davası 4721 sayılı Medeni Kanun’da yer almaktadır. Şu konuya netlik kazandırmak gerekir ki evliliğin iptali ile boşanma aynı şeyler değildir. Evliliğin iptali davasında evlilik sözleşmesinin usule aykırı şekilde yapıldığı ve bu sebepten ötürü geçersiz sayıldığı öne sürülür. Boşanma davası ise bir şekilde gerçekleşmiş evliliğin haklı sebeplere bağlı olarak sonlandırılması anlamına gelir. İstanbul en […]

Devamını Oku

Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Boşanma davasında yetkili mahkeme diğer pek çok mahkemelerin aksine Türk Medeni Kanunları tarafından belirlenmektedir. Madde 168- boşanma ya da ayrılık davalarında yetkili olan mahkeme eşlerden birinin ikametgah adresinin olduğu mahkemedir. Bununla birlikte son 6 aydır oturdukları yer de mahkemenin seçilmesi konusunda etkilidir. Bu konuda sizlere gerekli olan tüm bilgiyi İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı […]

Devamını Oku

Nafaka Davası ve Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Nafaka, genel manada ‘’geçimlik’’ anlamını taşımaktadır. İnfak kelimesinden üretilmiştir ve kişinin hayatını idam ettirebilmesi için gereken unsurların tümünü kapsamaktadır. Nafaka bir nevi eşlerin, çocukların ve anne baba, kardeşlerin muhtaç duruma düşmeleri halinde yine yakın soylarından gelecek yardım yükümlülüğüdür. Tabi ki bu yükümlülük yasalar tarafından konulmaktadır. İstanbul en iyi boşanma avukatı tarafından nafaka şartları hakkında gerekli […]

Devamını Oku

Zina Nedeniyle Boşanma

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Zina yani aldatma sebebi ile gerçekleşen boşanma davalarında aldatan tarafa özel olarak hukuki işlem uygulanır. Evliliği devam ederken eşini aldatan taraf Medeni Kanun gereğince suçlu görülmektedir. Zina, evliyken kişinin eşinden başka biri ile cinsel ilişki yaşamasıdır. Eşlerin bir başkası ile öpüşmesi, sarılması ya da dokunması Medeni Kanun tarafınca zina sayılmamaktadır. Zina sayılan durumları boşanma avukatı […]

Devamını Oku
Whatsapp
Hemen Ara