Evliliğin İptali Davası ve Şartları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Evliliğin iptali davası 4721 sayılı Medeni Kanun’da yer almaktadır. Şu konuya netlik kazandırmak gerekir ki evliliğin iptali ile boşanma aynı şeyler değildir. Evliliğin iptali davasında evlilik sözleşmesinin usule aykırı şekilde yapıldığı ve bu sebepten ötürü geçersiz sayıldığı öne sürülür. Boşanma davası ise bir şekilde gerçekleşmiş evliliğin haklı sebeplere bağlı olarak sonlandırılması anlamına gelir. İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı bu konuda en kapsamlı bilgiyi verecektir.

Evliliğin Geçersizliği Nedeniyle İptal Davasının Şartları

Evlilik, her ne kadar memur önünde gerçekleşmiş olsa da bazı etkenler iptaline sebep olur. Evliliğin mutlak ya da nisbi iptal nedenleri vardır. Mutlak nedenler aşağıdaki gibidir;

  • Eşlerden birinin evlenme aşamasında evli olduğunun anlaşılması
  • Eşlerden birinin evlenme esnasında ayırt gücünden yoksun olduğunun belirlenmesi
  • Eşlerden birinde evlenmeye engel teşkil edecek düzeyde akıl hastalığının bulunması
  • Eşler arasında evlenmeye engel olacak bir akrabalık bağının bulunması

Evliliğin nisbi nedenler ötürü iptal olmasının nedenleri aşağıdaki gibidir;

  • Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk
  • Korkutma
  • Yanıltma
  • Aldatma

Kimler Evlilik İptali Davası Açabilir?

Evliliğin geçersizliği sebebi ile iptal davası, mutlak butlan sebeplerin olmasına dayalı olarak cumhuriyet savcısı ve eşler tarafından açılır. Tarafların da İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı tarafından evlilik iptal davası açması mümkündür.

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Medeni Kanun, mutlak butlan sebeplerin bulunması durumunda evliliğin iptali talebi görülüyorsa herhangi bir hak düşürücü süre ön görülmez. Evliliğin aşaması ne olursa olsun iptal davası açılabilir. Bazı kritik durumlarda evlilik bitmiş olsa bile (ölüm nedeni ile) iptal davası açılabilir.

Evliliğin iptali davası oldukça karmaşık görünse de belli başlı kanunlar yer almaktadır. Yukarıda bahsettiğimiz şartları taşıdığınızı düşünüyorsanız eğer evliliğin iptali için Aile Mahkemesinden dava açılabilir. Onun dışında mutlak nedenlerde ötürü evliliğin iptali uygun görülürse direkt olarak dava açılır. Yine de en detaylı bilgiyi öğrenebilmek için İstanbul en iyi kadın boşanma avukatı ile görüşme sağlayabilirsiniz.