Haciz İhbarnamesi ve Sonuçları

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İcra hukuku amacı, alacaklılarının alacağının alınması ve borçlunun bu aşamada temel yaşam standartlarının ihlal edilmemesidir. Bu ikisi arasındaki denge icra dairesi tarafından kurulur. En iyi kadın avukat ile bu işlemlerin yürütülmesi sağlanabilir. Yalnızca icra dairesi ve müdürü takdir yetkisine sahiptir.

Alacaklının alacağının iyi bir şekilde tahsil edilebilmesi adına ve bunun yanında bu sürecin doğru bir şekilde işleyebilmesi açısından borçlu olan kişilerin mal varlığı dökümlerinin doğru bir şekilde yapılması büyük önem taşır. Burada borçlu olan kişilerin başka kimselerden alacağı varsa belge içerisinde belirtilir. Bu alacak durumları borçlunun malvarlığı içerisinde yer alan aktifler olarak ifade edilir.

Birinci Haciz İhbarnamesi Nedir?

Borçlu kişilerin üçüncü bir kişiden alacakları veya ileri sürebilecekleri bir talep hakları bulunuyorsa icra memurları üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi iletir. Bu ihbarname de üçüncü kişilerin borçluya olan borcunun ödenmeyeceği ve icra dairesine ödeneceği belirtilir. İcra dairesine ödenen bu borç, alacaklı kişiye ödeme yapılır. Bu şekilde alacaklı olan kişinin borcu tahsil edilmiş olur. En iyi kadın avukat hizmetleri içerisinde bu da yer alır.

Bunun yanında icra memurları sadece yetkilerinde bulunan kişilere değil, bunun yanında yetki çevresi dışında olan üçüncü kişilere de haciz ihbarnamesi gönderme yetkisine sahiptir. İlk haciz ihbarnamesinde, burada yazılı olan borca haciz konduğu, üçüncü kişilerin borcunu icra dairesine ödemesi gerektiği, borçlu olan kişilere yapılacak olan ödemelerin geçersiz olduğu yazılır.

İkinci Haciz İhbarnamesi Nedir?

Üçüncü kişi birinci haciz ihbarnamesine usulüne uygun bir şekilde itiraz ederse kişilere ikinci bir haciz ihbarnamesi gönderilmez. İkinci haciz ihbarnamesi ilkine cevap vermeyen üçüncü kişilere gönderilen bir belgedir. Bu ihbarname pratikte ilki ile aynı özellikleri taşır. Birincide olduğu gibi ikinci haciz ihbarnamesine de üçüncü kişilerin itiraz etme hakkı bulunur. İhbarnameye 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

İkinci haciz ihbarnamesinde birincisinde yazılı olan borcun itiraz edilmediği için kabul edilmiş sayıldığı, bu borcun icra dairesine ödenmesi, borçluya yapılan ödemelerin geçersiz olacağı bilgileri yer alır. En iyi kadın avukat hizmeti alarak bu durumlar ile ilgili bilgi alınabilir.