Hukuk Bürolarında Bakılan Davalar

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Dava süreçlerinin incelenmesi, hakların savunulması ve soruşturmaların takibi için İstanbul en iyi hukuk büroları kapsamında hizmet almak mümkündür. Aynı zamanda danışmanlık hizmetleri almak için de söz konusu hizmetlerden faydalanılabilir. Danışmanlık süreçlerinde yüz yüze görüşmelerin yanı sıra telefon ve yazı ile haberleşme de sağlanmaktadır. Birçok farklı dava konusu kapsamında avukatlar, uzmanı oldukları hukuk dallarında müvekkillerini savunmaktadır.

Aile Hukuku Kapsamında Bakılan Davalar

Aile hukuku kapsamında görülen davaların tümü İstanbul en iyi hukuk büroları ve avukatları tarafından incelenmektedir. Bu alanda hizmet veren avukatlara, boşanma avukatı da denmektedir. Birçok farklı alanda çalışma faaliyetleri bulunuyor. Aile hukukunun başlıca konuları da görülecek davaların türüne göre çeşitlilik arz etmektedir.

Nişanlanma, evlenme ve boşanma bu tür dosyaların ana şemasını oluşturur. Velayet davalarına da aile avukatları bakmaktadır. Çocuğun ya da çocukların hangi süreler kapsamında hangi ebeveynde kalacağı gibi güncel sorunlar, hukukun ana izlekleri altında çözülür. Nafakaların düzenlenmesi ve belirlenmesi de İstanbul en iyi hukuk büroları tarafından tespit edilmekte ve mahkemeye sunulmaktadır.

Eşlerin her biri yasal danışmanlık süreçlerinde de aile hukukunda uzmanlaşmış avukatlardan periyodik olarak destek alabilirler. Evlat edinmek isteyen çiftler de bir aile avukatı ile anlaşarak süreç boyunca profesyonel yardımlardan faydalanabilir. Aile hukuku kapsamında bakılan davalar arasında, evliliğin genel hükümleri, mal rejimleri, soy bağı, kayyımlık ve yardım nafakası da yer almaktadır.

Ceza Hukuku Kapsamında Bakılan Davalar

Ceza hukuku kapsamında bakılan davalar ve dosyalar, hizmetin verilme biçimine göre iki farklı türe ayrılmaktadır. İsteyenler ve talepleri bu doğrultuda olanlar için sadece danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Bunun dışında ceza hukukuna konu olacak her türlü davaların süreçleri de bu kapsamda ele alınmaktadır.

Mirasçılık belgesini sorunsuz ve hukuka uygun bir şekilde edinmek isteyenler ceza avukatları ile iletişime geçebilirler. Aynı şekilde mirasçılık belgesinini iptalini talep eden müvekkiller de bu alandaki çalışmalardan yararlanabilir. Belli başlı durumlarda mirasta defter tutulması gerekmektedir. Bu defterler de ceza hukuku alanında uzmanlaşmış, deneyimli avukatlar gözetiminde tutulabilir.

Çek şikayetleri de ceza avukatlarının çalışma sahalarında yer alan bir diğer unsurdur. Alacaklılar arasında müzakere sağlanması da hukuk dahilinde gerçekleştirilmektedir. Ek olarak soruşturma aşamalarında da ceza avukatlarından profesyonel destek alınabilir. Avukatlar soruşturma esnasında hem kolluk hem de savcılık ifadelerinde yer almaktadırlar.

Uzman Danışmanlık Hizmetleri

Başta ceza ve aile hukuku olmak üzere birçok farklı alanda uzman danışmanlık hizmetleri alınabilir. Danışmanlıktan alınan profesyonel yardımlar usulsüzlerin çok daha kolay çözülmesini ve anlaşmaların daha kısa sürede gerçekleşmesini olanaklı hale getirmektedir.

Mesai saatleri içerisinde avukatlar bürolarında ziyaret edilebilir ve dosyalar incelenebilir. Mesai saatleri dışında ise telefon ve yazılı olarak haberleşme sağlanmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinin fiyatlarının belirlenmesi ilk görüşmeden ve dosyaların incelenmesinden sonra gerçekleşmektedir. Ayrıntılı bilgi almak için hukuk büroları ile mail ve telefon vasıtasıyla irtibata geçilebilir.