Borcunu ödememiş olan borçluların, alacaklı olan tarafın talep etmesi üzeren borcun ödenmesi adına çalışma yapan hukuk dalına, icra iflas hukuku denir. Ödenmemiş olan borç, devlet zoruyla taşınabilen ve taşınmaz olan mallar üzerinden tahsil edilebilir. Kanuni olarak da alacaklının, borçludan borcu nasıl tahsil edeceği belirtilmiştir.

Ancak bunun işleve alınabilmesi için yasal takibin olması gerekmektedir. Bu takip etme işlemleri, her hukuk alanında olduğu gibi avukatlar aracılığıyla yapılabilir. Seçilecek olan avukatın, icra iflas hukuku konularında tecrübeye sahip olması, bu hukuk dalının tüm detaylarını bilmesi sürecin daha hızlı sonuçlanmasına katkı sunacaktır.

İcra İflas Hukukunda Alacak Takibi Yapılması

İcra ve iflas hukuku dalında, borçludan alacakların tahsil edilmesinin çeşitli yöntemleri bulunur. Bu tahsil işlemi icra yoluyla yapılabileceği gibi iflas hukuku şeklinde de gerçekleştirilebilir. Borçlu olan tarafın taşınmaz ve taşınır mallarına nasıl el konulabileceği, takip sürecinin başlatılıp başlatılamayacağı, takip işlemlerinin başlatılması halinde borçlunun borcunu ödememesi ve bu durumda borcun hangi yöntemlerle tahsilinin yapılacağı, haciz işlemi yapılan malların nakit paraya çevriminin nasıl yapılacağı, icra ve iflas hukukunun alanına girer.

İcra ve iflas hukukunda sağlıklı sonuç alınabilmesi için alacaklı tarafın icra ve hukuk konusunun tamamına hakim olması doğru olacaktır. Bu nedenle alacaklı tarafın profesyonel avukat desteği alması, sorunun çözülmesi için oldukça önemlidir. Çünkü burada alacaklının borçludan tahsilat yapabilmesi için kendi haklarını bilmesi ve buna göre hareket etmesi gereklidir. Hukuk büromuzda tecrübeli avukatlarımızla hareket edebilir, icra iflas hukuku konusunu kısa süre içerisinde çözebilirsiniz.

Büromuzda İcra ve İflas Hukuku Hizmet Konuları

Hukuk büromuz, alacaklı tarafın tüm hukuki haklarının korunması adına çalışmalar yürütür. Bu çalışma alanları arasında, borçlunun takibi, taşınmaz ve taşınır mallarının araştırılması, borçlunun üçüncü şahıslardan varsa alacaklarının araştırılması gibi hususlarda araştırmalar yapılır. Yine alacaklı ve borçlunun mahkemelerdeki dava takip işlemleri de yapılır. Bunların yanında;

– Alacak konusu olan borcun alımı için icra ve iflas takip işlemleri,

– İflas erteleme hizmetleri,

– Borçlu ve alacaklı arasında yapılan anlaşmaları protokole dönüştürülmesi,

– Banka kredi sözleşmesinden doğmuş olan ihtilafların çözülmesi gibi alanlarda hizmetler sunulmaktadır.

Danışmanlık Hizmetimiz

İcra ve iflas hukukunun müvekkillerimiz tarafından doğru şekilde anlaşılması, alacak konusu borcun nasıl alınacağı üzerine bilgilendirme yapılması, kişinin haklarının neler olduğu sorusunun cevaplandırılması gibi tüm detaylar büromuz danışmanlık hizmetleri alanında verilmektedir.

İcra ve İflas Hukuku Avukatı Nasıl Olmalı?

İcra ve iflas hukuku dalı, söz konusu diğer hukuk dalları gibi önem taşır. Çünkü burada hak mahrumiyeti söz konusu olabilmektedir. Ancak bu hak mahrumiyeti sorununun önüne geçilebilmesi için kişinin yasal kanunlarla korunma altına alınmış haklarının mutlaka bilinmesi gerekecektir. İcra ve iflas hukuku alanında hizmet veren avukatın, bu anlamda bilgi sahibi olması ve tecrübesinin mutlaka bulunması gerekecektir.

İstanbul en iyi hukuk bürosu

İstanbul en iyi hukuk bürosu

Whatsapp
Hemen Ara