İlamlı İcra Cezasını Durdurmak veya Ertelemek Mümkün müdür?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Başlangıç aşamasında olan icra takibini durdurmak, borçlunun hakkı olan imkanlardan biridir. Bu sayede takibi ilerleterek mal varlığına haciz konmasının önüne geçmiş olur. Bir diğer ifade ile borçlu kendisine gelen icra cezasına itiraz eder. Ancak şunu belirtmek gerekir ki borçlu kişi ilamlı icra cezası aldıysa bu işlem o kadar kolay olmamaktadır. Şişli en iyi kadın avukat ile görüşerek konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlamlı icra takibinde borçlunun kanunda yer alan şartları yerine getirip, icranın durdurulması veya geri bırakılması hususunda talep açması gerekmektedir. Alacaklının elinde güçlü nitelikte kanıt belgeleri mevcutsa borçlunun kolayca ilamlı icra takibine girmesine sebep olur. Örneğin mahkeme huzurunda gerçekleştirilen sulhlar, noter senetleri, tüketici hakem heyeti raporları, arabuluculuk veya uzlaşma belgeleri bu belgelerden birkaçıdır.

Hangi Durumlarda İlamlı İcra Cezasını Durdurmak Mümkündür?

Şişli en iyi kadın avukat tarafından verilen bilgilere göre icra cezasının durdurulması ya da ertelenmesi için belli başlı şartları taşıyor olmak gerekir. Bunun için kararın Yargıtay ya da BAM incelemesinden geçerek kesin karara varmasını beklemeye gerek duyulmaz. Dolayısıyla kesin sonuca varılmadan icraya itiraz etmek mümkündür. Yalnızca nafaka ödemesine dair kararlarda icra durdurmaya başvurulamaz.

İcranın Durdurulması Nasıl Talep Edilir?

Borçlunun Yargıtay veya Bölge Adliye Mahkemeleri’ne itirazda bulunmasının tek başına yeterliliği yoktur. Borçlunun icrayı durdurabilmesi için öncelikle itiraz etmeli sonrasında ilgili birimlere dilekçe vererek talebini bildirmelidir. Yargıtay’dan karar çıkana kadar da kendisine süre verilmesini talep eder. İcra müdürü, böyle bir sürenin verilmesi için alacağın tamamını veya 3 aylık tutarı karşılayacak bir teminat ister. Borçlu teminat göstermezse, hakim süre vermeyecektir.

Borçlu teminatı banka hesap dökümünde yer alan nakdi parayı veya gayrimenkul varlığını gösterebilir. Ancak teminat olarak göstereceği gayrimenkul üzerinde herhangi bir haciz bulunmaması gerekir. İcra durdurma talebi hakkında net bilgiler için Şişli en iyi kadın avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz.