İş Avukatlarının Baktığı Davalar Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İşçi ile işveren arasındaki tüm uyuşmazlıklar için bir iş mahkemesi avukatı ile görüşmek zaruridir. İşçilerin talep edebileceği çeşitli tazminatlar hakkında detaylı ve güncel bilgiler verilmektedir. Çeşitli raporların incelenmesi ve başvuru formlarının değerlendirilmesi dava açılıp açılmayacağına karar verilir. Aynı zamanda iş hukuku avukatı danışma hizmetlerinden faydalanmak da mümkündür.

İşçi Avukatı ile Çalışmak İçin

Günümüzde avukatlar hem dosya takibi hem de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda yürütülen faaliyetler işçinin haklarını bilmesi ve talep etmesi kapsamında yer alıyor. Söz konusu hizmetlerden faydalanmak için mesai saatleri içerisinde büroya gelinebilir. Yüz yüze görüşmelerde şikayetler dinlenir, davaya konu olan tüm dosyalar uzman gözüyle incelenir. Herhangi bir acil danışma ihtiyacı için telefon ve Whatsapp hattı da kullanılmaktadır. Avukat tutmak isteyen işçiler sözleşme imzalayarak düzenli olarak haklarının savunmasını da talep edebilir.

İş Avukatlarının İlgilendiği Tazminat Dosyaları

İşçileri yakından ilgilendiren birçok tazminat dosyası işçi avukatı tarafından değerlendirilmektedir. Çeşitli kazalardan sonra işçilerin iş göremez raporu alması bu alanda tazminat davasını olanaklı hale getiriyor. Bu tazminat süreçleri iş kaybının geçici mi kalıcı mı olduğuna göre değişkenlik göstermektedir. Kaza esnasında çalışma koşulları ve iş verenin iş sağlığı alanında yaptığı çalışmalar göz önünde bulundurulur. Eğer ihmal varsa büyük oranda tazminat davası iş mahkemesine taşınır.

İş Kazası Dosyaları

İş mahkemelerinin baktığı dosyalardan bir diğeri de iş kazalarıdır. Bu noktada hizmet sunan avukatlar genellikle SGK ile birlikte çalışmaktadır. SGK tarafından atanan müfettişler dosyaya konu olan usulsüzlükleri ve anlaşmazlıkları detaylı olarak inceler ve rapor hazırlar. Avukatlar da bu raporlar doğrultusunda açılacak olan iş kazası davalarının takibini yapar. Çalışamadığı süre boyunca işçinin gelir kaybına uğradığı beyan edilir. Gelir kaybı avukatlar tarafından hesaplanarak işverenden bir ücret talep edilmektedir. Mahkemeye kararı doğrultusunda geçici iş kaybı raporu olan işçilere gerekli ödemeler çalıştığı firmalar tarafından yapılır.

Manevi Tazminat Seçenekleri

Söz konusu tazminat dosyaları sadece maddi eğil manevi olarak da arz edilmektedir. Bu dosya genellikle kaza sonrası hayatını kaybeden ya da sakat kalan işçileri kapsamaktadır. Vefat ile sonuçlanan davalarda manevi tazminat talebi işçi yakınları tarafından yapılır. Sakatlanma durumunda ise işçiler ömür boyu gelir kaybına uğradığı için bu yönde çalışmalar düzenlenir. Bu tazminattan faydalanmak için iki şartın yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İşçi kazayı mesai saatleri içerisinde iş yerinde yaptığı takdirde hak mahrumiyeti dile getirilebilir. Aynı zamanda söz konusu işçinin sigortalı olması da şart koşulmaktadır. Ancak günümüzde sigortasız işçi çalıştırmak yasak olduğu için, sigortasız çalıştırılan işçilerin hakları da iş avukatları tarafından savunulmaktadır.

Kaza Tazminatlarını Hesaplama Seçeneği

İş avukatlarının ilgili sitelerinde kaza tazminatı hesaplama alanları yer almaktadır. Bu alana giren ilgililer online olarak hesaplama avantajlarından faydalanabilir. Formda istenen bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir.