İş Hukuku Avukatı ve Danışmanlık

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

Günümüzde iş dünyasında meydana gelen reformlar sebebiyle iş hukuku davaları oldukça büyük öneme sahiptir. Özellikle işçi haklarının önem kazandığı modern dünyada tarafsız iş hukuku avukatı ile toplumsal huzur sağlanabilir. İş hukuku avukatları işçi ve iş veren arasındaki anlaşmazlıkları tarafsız bir bakış açısıyla inceler. Bu süreçte en doğru savunmayı oluşturarak işçi ve iş verenin haklarını adil oranda korurlar.

İşçilerin talep ettiği hakları sağlamakla yükümlü olan iş hukuku avukatları aynı zamanda iş verenlerin haddinden fazla tazminatla yükümlü olmasına da engel olmaya çalışırlar. Bu süreçte iki taraf için de büyük öneme sahip olduklarını belirtmek mümkündür. Bu noktada iş hukuku avukatı danışma talebinde bulunan birçok işçi ve iş veren mevcuttur.

Dava sürecinin nasıl işleyeceği, haklarının ne olduğu konusunda doğru ve gerekli bilgileri almak adına danışmanlık hizmeti talep edilebilir. İyi bir iş hukuku avukatı doğru ve nitelikli danışmanlık hizmeti ile kişileri doğru yönlendirecektir.

İş Hukuku Avukatı Danışmanlık Hizmetleri Nelerdir?

İşçi ve iş veren haklarının düzenlenmesi hususunda birtakım danışmanlık gerektiren unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar iş hukuku avukatı danışma hizmetleri kategorisinde değerlendirilebilir. Pek çok işçi ve iş veren iş hukuku dalında bilgi almak amacıyla danışmanlık bürolarına başvurmaktadır. Çünkü İş hukuku ağır terimlerle yüklü karmaşık bir hukuk dalıdır. Bu sebeple belli bir yetkinlik ve tecrübe gerektirmektedir. Ayrıca toplu iş sözleşmesi hazırlarken ve taslak sunarken de danışmanlık hizmetine gereklilik duyulmaktadır.

Davalarda işçinin davranışlarının sözleşmeye ne kadar uygun olduğu denetlenir ve delil sunulur. Bu noktada doğru danışmanlık verilmesi oldukça gereklilik taşır. Son dönemler İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki önlemler artırılmıştır. Kanunlar da bu anlamda düzenlemeye tabi tutulmuştur. İş verenlerin bu konuya ne kadar riayet ettiği yine danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilir. Ayrıca;

* İş sözleşmesinin uygulanmasının denetlenmesi,

* Personel istihdamı,

* Sözleşmelerin hazırlanması,

* Sözleşme fesihlerinin hazırlanması,

* Tutanakların hazırlanması,

* Savunma yazılarının ve dilekçelerin hazırlanması gibi alanlarda da etkili danışmanlık hizmeti almak büyük önem taşır.

İş Hukuku Avukatı

İyi bir iş hukuku avukatı doğru danışmanlık hizmeti vermekte, iş davalarında iki tarafında da haklarını doğru şekilde savunmaktadır. Genellikle anonim şirketler, şirket avukatı ile tüm işlerini düzenlemeye sokar. Bu konuda özellikle tercih edilen iş hukuku avukatı ise yalnızca işçinin değil iş verenlerin de haklarını korur.