İş Hukuku Avukatlarının Görev Ve Yetkileri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

Türk hukuk sistemi içinde yer alan hukuk davalarından birisi de iş hukuku davalarıdır. İş hukuku davaları genel olarak işçi ile iş veren arasında ya da her iki iş veren arasında var olan anlaşmazlık nedeni ile ortaya çıkan karışıklıkların görüldüğü davalardır. İş hukuku davaları geniş kapsamlı davalar olduğundan taraflar bu dava süreçlerinde avukatlık hizmetlerinden yararlanarak davadaki haklarının en iyi şekilde korunmasını amaçlıyorlar. Bu nedenle iş hukukuna konu olan davalara iş mahkemesi avukatı bakıyor.

İş mahkemesi avukatı çalışan işçinin avukatı olabileceği gibi ilgili şirket ya da firmanın yanı iş verenin de avukatı olabiliyor. Günümüzde artık hemen hemen her şirket ve firmanın işçi avukatı hizmeti aldığı biliniyor. Çünkü ticari faaliyetler içerisinde şirket ve firmaların hem çalışanlar ile, hem diğer firmalar ile hem de tüketiciler ile davalık durumları söz konusu olabiliyor.

İşçi ile İş Veren Arasındaki İş Hukuku Davaları

İş hukuku konuları arasında en çok rastlanılan konuların başında işçi ile iş veren arasındaki anlaşmazlığın çözümünde başvurulan davalar geliyor. Bu davalarda işçi avukatları müvekkili olduğu işçi ya da iş verenler ile ön görüşme yaparak yaşanılan mağduriyetlerin ne olduğu ya da her iki taraf arasındaki anlaşmazlığın nedenleri konusunda detaylı bilgiler alıyor. Alının bu bilgiler neticesinde iş mahkemesine dava açılmak için dava konusunun iskeleti hazırlanarak bu konu dilekçe ile iş mahkemesine başvuruluyor.

İş mahkemesi yapılan başvuruyu öncelikle inceleyerek taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümü için duruşma tarihi belirleyerek ilk adımı atıyor. İş mahkemeleri ilk duruşmalarda tarafları avukatları ile birlikte isteyebiliyor. Sonraki duruşmalara ise sadece işçi avukatlarının hazır bulunması yeterli olabiliyor. Ancak mahkeme istediği zaman taraflarında hazır olmasını isteyebiliyor. İşçi avukatı dava süresince tarafı olduğu müvekkillinin uğramış olduğu haksızlığı iş hukukuna dayanan kanun maddeleri ve tanıklar ile somur bir şekilde belgelemek için çalışma yapıyor. İş mahkemelerinin dava süreci yaşanılan mağduriyetin şiddeti ile doğru orantılı olarak ya az oluyor ya da uzun sürüyor.

İşçi Avukatı ve Temyiz Süreci

İşçi ile iş veren arasındaki iş akdinden doğan anlaşmazlıkların çözümü diğer konulara göre daha kolay bir şekilde sonuca bağlanıyor. Çünkü iş akdindeki tüm maddeler kanun ile desteklendiği için ihmal edilen ya da uyulmayan kurallar anında tespit edilerek mağdur olanın mağduriyeti gideriliyor. İş mahkemesi görmüş olduğu dava sonucunda kararını gerekçeli karar olarak hem işçiye hem de iş verene tebliğ ediyor.

Taraflardan biri ya da her iki kararda belirtilen hükümlere katılmadığında tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde temyize gidebiliyorlar. İşçi avukatları temyiz dilekçesini müvekkilinin mağduriyetinin giderilmesi şeklinde yazarak yerel mahkemenin kararının bozulması yönünde karar verilmesini talep ediyor. Üst mahkeme itirazları inceleyerek kesin kararını açıklıyor. İş mahkemeleri ile ilgili konularda iş hukuku avukatı danışma hizmetlerinden yararlanılarak daha kesin sonuçlar elde etmek mümkündür.