İş Hukuku Davalarında Neler Ele Alınır?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri ele alan bir hukuk dalıdır. İşveren ve işçi arasındaki temel hakları ve sorumlulukları net bir şekilde ortaya koyar. Kişinin işe başlaması ile iş hukuku başlar ve kişi işyerinden ayrılmış olsa bile iş hukuku devam eder. İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşerek iş hukuku hakkında kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

İş hukuku temel olarak işe alma ve işten çıkarma, çalışan ücretleri ve çalışma koşulları gibi konuları ele alır. Bu konularda işçi ve işveren arasında çıkan herhangi bir anlaşmazlığa iş mahkemeleri bakar ve en doğru kararı verir.

İş hukuku, yalnızca işçi ile işveren haklarını savunmakla kalmaz. Aynı zamanda işçi ve işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla olan ilişkilerini de ele alır.

Bireysel İş Hukuku Nedir?

Bireysel iş hukuku; sendikalı olmayan işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. İşçilerin alacağı maaşı, mesai saatlerini, çalışma koşullarını, prim ve ikramiye gibi ek ücretleri, sosyal hakları, işten ayrılma ve tazminat gibi sorunların çözülmesini sağlar. İstanbul en iyi kadın avukat bu konudaki haklarınızı size gösterir ve mahkemeyi kazanmanız için tüm desteği verir.

Toplu İş Hukuku Nedir?

İşveren ve işçi arasındaki sendika ilişkilerini temsil eden hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı daha büyük işletmeler için geçerliliğini korur. Sendika üyesi olma, sendika hakları gereği toplu sözleşme yapma ve sendika kurma gibi çok daha geniş kapsamlı konuları ele alır.

İş hukuku genel itibari ile işçi hakkını savunan bir hukuk dalıdır. Hele ki tereddütlü durumlar mevcutsa kanun işçinin lehine karar verir. Bu kapsamda ispat etme sorumluluğu da işverene aittir. Siz de iş hukuku hakkında kapsamlı bilgi edinmek istiyorsanız İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz.