İş Kazası Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İş kazası tazminat davası; bir işverenin işyerinde çalışan kimsenin iş esnasında yaralanması ya da ölmesi durumunda istenen tazminattır. İşveren tarafından ödenmesi gereken bu tazminat sisteminde maddi ya da manevi haklar vardır. Bu hakları en iyi şekilde İstanbul en iyi kadın avukat tarafından öğrenmeniz mümkündür.

İş kazası tazminat davası hem asıl işverene hem de alt iş veren yani taşeron firmasına açılabilir. Mahkemenin işçiyi haklı bulması durumunda maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.

İş Kazası Sayılan Haller Nelerdir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince iş kazası sayılan haller şu şekildedir;

  • İşçinin, işverenin mekânında mesai saatleri içerisinde geçirdiği her türlü fiziki ve ruhsal zarar iş kazası olarak görülür. İşçinin nasıl yaralandığının ya da öldüğünün şartı yoktur, işyerinde zarar gördüyse tazminat isteme hakkı vardır.
  • İşverene bağlı olarak çalışan işçinin, işyeri dışında başka bir alana gönderilmesi sebebiyle kazaya uğrayan işçi de tazminat davası açabilir.
  • Emziren kadın işçi için, mevzuat gereği çocuğuna süt için ayırdığı vakit de iş kazasına tabii tutulur. Örnek vermek gerekirse çocuğunu emzirirken balkondan düşen bir kadın tazminat davası açabilir.
  • İşçinin, işverenin izni doğrultusunda yapmış olduğu bir seyahatte kaza görmesi de iş kazası tazminat davasına sebep olur.

İşyeri Tazminat Açma Süresi

İşyeri kazasıyla ilgili tazminat açma süresi, iş kazasının meydana gelmesi itibari ile 10 yıl olarak belirlenmiştir. Zaman aşımı süresi ile ilgili detaylı bilgiyi İstanbul en iyi kadın avukat tarafından alabilirsiniz.

İş Kazaları Davalarında Yetkili Mahkeme

İş kazaları davalarında yetkili mahkeme şu şekilde belirlenir;

  • İş kazalarında genel yetkili mahkeme, davayı açan kişi ya da tüzel kişinin davayı açtığı zaman ikamet ettiği bölgeye göre farklılık gösterir. Davalı birden fazla kişi ise birinin ikamet ettiği yer geçerli olur.
  • İş kazası sebebi ile malul olan işçinin ölüm gerçekleşmesi durumunda yakınlarının ikamet ettiği bölgedeki mahkeme sorumludur.

İş mahkemeleri hakkında detaylı bilgiyi İstanbul en iyi kadın avukat tarafından alabilirsiniz.