İş Mahkemesi Avukatlarının Görevleri

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İş Hukukuna bağlı olarak ortaya çıkan davalarda işçi ile iş veren arasındaki anlaşmazlıklar iş mahkemeleri tarafından ele alınarak inceleniyor. İş davaları ile ilgili davalarda da iş mahkemesi avukatı görev alıyor. İş mahkemesinin konusunu içeren davalarda belli bir deneyimi olan iş mahkemesi avukatı, işçi ile iş veren arasında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlığın çözümü için ilgili kanun maddelerine hakim bir şekilde dava sürecinde etkin bir rol oynuyor.
Özellikle işçi ile iş veren arasında ortaya çıkan anlaşmazlık en çok her iki taraf tarafından yapılan sözleşmeye bağlı kalınmaması ile ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle iş mahkemesi avukatı olarak görev yapan avukatlar taraflar arasındaki iş sözleşmesini inceleyerek mağdur olanın hangi noktalarda mağdur olduğunu tespit ediyor ve bu tespitler neticesinde iş mahkemelerine bu durumu bildirerek dava sürecinin başlamasını sağlıyorlar.
İş Mahkemesi Dava Süreci ve Avukatın Yetkileri
İş mahkemesi avukatları iş davalarında müvekkillerinin tüm haklarının sözcülüğünü yaparak yaşanan mağduriyetlerin, gerekçelerin ve bu mağduriyetlerin kanuna karşılık gelen maddelerini mahkeme nezdinde dile getirerek yaşanılan mağduriyetlerin giderilerek mağdur olan müvekkillerinin haklarının teslim edilmesini talep ediyor.
İş mahkemesi tarafların iddialarını sözlü ve yazılı olarak alarak gerekli incelemeleri başlatıyor. Eğer konu ile ilgili tanıklar var ise tanıkları dinlemek için özel olarak tanık duruşması da yapılıyor. Mahkemenin tüm bu işlemleri bitirmesi neticesinde iş hukukunun ilgili maddelerine göre gerekçeli kararını kişilere ya da kişilerin avukatlarına tebliğ ediyor. Bu tebliğ işlemleri bittikten sonra tarafların ilgili gerekçeli kararı itiraz etmeleri için kendilerine 15 gün süre veriliyor.
Avukatlar bu süre içerisinde eğer ki yerel mahkeme kararını temyiz etmek istiyorlar ise temyize esas olmak üzere temyiz dilekçesi yazarak yerel mahkeme tasarrufu ile Yargıtay’a gönderiyorlar. Yargıtay gelen temyiz dilekçelerini yerel mahkeme dava dosyası ile birlikte inceliyor. Bu inceleme neticesinde yerel mahkemenin kararını onadığı gibi, düzelterek onama ya da bozma gibi kararlar vererek temyiz sürecini bitiriyor.
İş Mahkemesi Avukatlarının İlgilendiği Konular
İş mahkemesi avukatları iş hukukuna bağlı tüm konular ile ilgileniyorlar. Özellikle iş kazakları, kıdem tazminatı, işe geri alma, özlük hakları gibi konularda oldukça detaylı bir araştırma ve çalışma yaparak dava süresince müvekkillerinin lehine kararlar çıkması için yoğun bir çalışma içinde oluyorlar.
İş mahkemesi avukatı özellikle mağdur olan müvekkillerinin mağduriyetini belgeleyecek bilgi ve belgeleri somut bir şekilde iş mahkemesine ibraz etmek için yoğun bir araştırma içine giriyorlar. Bu konuların sağlıklı bir şekilde görülmesi ve kendileri lehine sonuçlar çıkması için konu ile ilgili müvekkilleri ile detaylı görüşmeler yapıyor. Aynı zamanda müvekkillerinin uğramış olduğu mağduriyete şahit olan tanıkların da mahkemede ifadesinin alınmasını mahkeme heyetine talepte bulunuyorlar. Özellikle iş mahkemesi davalarında görevli olan avukatlar dava sürecine hakim olduklarından müvekkillerine büyük yararları dokunuyor.