İşçi Avukatının Görev Tanımı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

İş alanında görülen davalar, işçiler ve işverenler arasında görülen dava türleridir. Bu davada davalı olan taraflar, işveren ve işçidir. Bu anlamda davalarda görev yapanlara işçi avukatı denmektedir. İşçi avukatına başvurunun ana sebebi, iş yerinin işçileri mağdur etmesinden kaynaklanıyor. İşçiler avukata başvuru yaptıklarında, işçilere hangi konularda mağduriyet yaşamış oldukları sorulmaktadır.

Verilen bilgiler doğrultusunda avukat çalışmalarını yaparak mahkemeye başvuru yapacağı dosyasını hazırlar ve başvurusunu yapar. Dava süreci içerisinde, işçinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, mahkemeye özlülük hakkı konusunda başvuru yapılır. Bu başvurudan sonra o doğrultuda karar veriliyor.

İçi Avukatı Ne İşe Yarıyor?

İşçi avukatlarının ana görevi, kendisine başvuruda bulunan işçilerin hangi konularda mağduriyet yaşadıkları hakkında deliller toplayarak, mahkemeye bir ibraz başvurusunda bulunur. İşçinin yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili delillerin mahkemeye sunulması durumunda, mahkemenin çok daha hızlı bir biçimde karar verdiğini söylenebilir. Bu durum, işçi avukatının müvekkili konumunda olan işçinin mağduriyetinin daha aza indirilmesini sağlamış oluyor.

Kısacası denilebilir ki işçi avukatı, işçinin yaşamış olduğu mağduriyetleri delil ve dosya çalışmaları yaparak mahkemeye sunan kişiye deniyor. Aynı zamanda işçinin mahkeme aşamasında, mağduriyet yaşamaması adına son derece etkili oluyor.

İşçi Hangi Konularda Şikayetçi Oluyor?

Bir işçinin iş verenden şikayet etmesinin ana nedenlerinin başında, iş verenin, işçinin yasal haklarına saygı duymamasıyla ilgili oluyor. Bu konuların ilk sıralarında; maaşların ödenmemesi veya geç ödenmesi, yıllık izin hakkının kullanılmasına izin verilmemesi, fazla mesaide ücret ödememesi gibi konular yer alıyor. Bu bahsedilen konular ve ayrıca diğer bahis olmayan konular, kanunda işçi hakları adında var olduğu için mahkemece destek sağlanabiliyor.  Ancak mahkemenin tespit aşaması genellikle işçi avukatlarının çalışmalarıyla devam ediliyor. Mahkemenin delillere dayandırarak verdiği kararlarda, hem işveren hem de işçinin tam olarak 15 gün sürecek olan yasal itiraz hakkı doğuyor.

İş Avukatları Hangi Davalara Bakar?

İşçi avukatı, işçi haklarını koruyan tüm davalara bakabilir. Peki, bu davalar hangileridir?

İş Kazası Dosyası

İş kazaları, sadece avukatların ilgi alanına girmez. Şikayet söz konusu olduğunda, tüm resmi birimler bu konuda çeşitli çalışmalar yapar. Ancak avukatın buradaki görevi, kazanın neden ve nasıl yaşandığı, eksikliklerin neler olduğu ile ilgili tüm bilgileri toplamaktır. Bu bilgi ve deliller toplandıktan sonra, mahkemeye sunuluyor. İşçi haklarının savunulması adına en önemli belgeler, bu deliller oluyor.

Aynı zamanda işçi avukatları, belirtilen raporlar üzerine takip çalışması yapıyor. Mahkemeye işçinin iş kazasından dolayı, çalışamadığı bildirimi yapılıyor. Bu gelir kayıpları tespit edilip istenecek olan ücret belirlenmiş oluyor.

Manevi Tazminat

İşçi avukatının bir diğer dava konu başlığı, manevi tazminat konusudur. Ancak söz konusu manevi tazminatın açılabilmesi için, işçinin iş kazası geçirip sakat kalması veya hayatını kaybetmesi gerekiyor. Eğer işçi, mesai saatlerinin içinde ve sigortalı olarak kaza geçirmişse söz konusu dava açılıp, işçinin çalışamama gibi hakları manevi tazminatla alınmaya çalışılır.