İşçi Avukatının İş Davalarındaki Önemi

By İstanbul Hukuk Bürosu In İş hukuku No comments

İşçi ile iş veren arasında gelişen anlaşmazlıkların görüldüğü davalar iş mahkemeleri görev alanına giriyor. Ulusal ve uluslararası iş hukuku kapsamına tabi olan ülkemizde iş hukukuna dayalı maddelere uygun olarak hareket edilmesi gerekiyor. Bu kanunların ihlal edilmesi ile ortaya çıkan işçi ve iş veren arasındaki anlaşmazlıklar işçi avukatı kapsamında ele alınarak dava sürecinin başlaması sağlanıyor.

İşçi avukatları iş mahkemelerinin görmüş olduğu davalarda işçi ve iş veren arasında konu olan birçok konuya bakıyor. Özellikle haksız bir şekilde işten çıkartılan işçiler konusunda işçi avukatı iş mahkemelerine işe iade konulu dava açarak bu sürecin başlamasını sağlıyorlar. Bunun için işçinin hangi nedenler ile işten çıkarıldığı, işçi ile iş veren arasında yapılan iş sözleşmesinin bir sureti ve işçinin dilekçesi alınarak dava süreci başlatılıyor.

İş mahkemeleri işçinin işten çıkarıldığına dair gerekli araştırmaları yaparken işçi avukatı bu araştırmalar esnasında işçinin mağdur olmaması için mahkeme sonuçlanana kadar işçinin tüm haklarının korunmasını talep edebiliyor.

Kıdem Tazminatlarında İşçi Avukatlarının Önemi

Belli bir süre çalışan ve emekliliği gelen işçilerin iş yerinden kıdem tazminatı alarak emekli olması kanunlar ile sabit bir şekilde belirlenmiş bir durumdur. Ancak bazı özel sektör işletmelerinde çalışanların emeklilikleri gelmesine rağmen emekli dilekçelerine istinaden emeklilik işlemleri yapıyorlar ancak kıdem tazminatlarını ya ödemiyorlar ya da olması gereken miktarların çok altında ödeme yapıyorlar.

Bu durumunda işçi avukatları iş hukuku kapsamında ilgili kanun maddeleri ile sabit olan işçinin hakları ile ilgili hususları ilgili iş mahkemesine sunarak işçinin alması gereken kıdem tazminatının net miktarını ibraz ediyor. Eğer ki işçi belli bir miktar tazminat almış ise almış olduğu tazminat miktarını belge ile iş mahkemesine ibraz etmesi gerekiyor.

İbraz edilen bu belge ile birlikte mahkeme geri kalan tutarın işçiye ödenmesi için iş yerine ihtar mektubu gönderiyor. Verilen yasal süre içerisinde geri kalan miktarlar ödenmez ise mahkeme yasal faizleri ile birlikte ödenmesine karar veriyor. Bu konuda işçi avukatı müvekkiline ait tüm bilgi ve belgeleri toplayarak dosya oluşturarak mahkemeye eksiksiz bir şekilde sunumunu sağlıyor.

İş Kazalarına Bağlı İş Davalarında İşçi Avukatının Görevleri

İş yerlerinin iş güvenliğini sağlaması üretim ve hizmetlerden çok daha büyük önem taşıyor. İşçi sağlığı kanunla da belirtilen özel bir durumdur. İş kazalarına bağlı olarak işçilerin herhangi bir sorun yaşaması durumunda iş yerinin belirli bir tazminat ödemesi gerekiyor. Ancak bazı iş yerleri buna yaklaşmadığı için konu iş mahkemelerine görülüyor.

İşçi avukatı böyle bir durum karşısında işçinin iş yerinde çalışırken kaza geçirmesini tıbbi olarak alınacak olan sağlık belgeleri ile ispat ederek mahkemeye bu konuda ibraz ediyor. Böylelikle mahkeme hastanenin vermiş olduğun rapora göre iş kazasına bağlı olarak işçinin haklarının teslim edilmesi konusunda iş yerine tebligat gönderiyor.