İşçi Avukatının Önemi Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

İşçi ve iş veren arasındaki anlaşmazlıklar hukuk davaları dalında iş mahkemelerinde görülüyor. İşçi ve iş veren ile aynı zamanda bir şirket ya da firmanın başka firma ve şirketler ile arasında doğun uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemeleri görev alıyor. İş ve işçi arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görülen davalarda işçi avukatı görev alıyor. Bir işletmede çalışan kişiler iş yeri tarafından mağdur edildiğini iddia ederek işçi avukatı ile görüşme yapar.  İşçi avukatı kişinin yaşamış olduğu mağduriyetlerin ne olduğu konusunda kişiden bilgi alır. Alınan bilgiler ve tanıklar eşliğinde işçi avukatı dava dosyasını hazırlayarak ilgili mahkemeye ibraz eder. Dava süreci başladığında mahkeme karar verene kadar işçinin haklarının korunması için tüm özlük haklarından yararlanmasına devam edilmesine dair karar verir. Bu talep işçi avukatı tarafından mahkemeden istenir.

İşçi Avukatının Davalardaki Fonksiyonu

İşçi avukatı mağdur olan müvekkilinin hangi konularda mağdur olduğunu ve bu mağduriyet konusunun hukuki dayanaklarını araştırarak mahkemeye ibraz eder. Eğer ki müvekkilinin yaşamış olduğu mağduriyet ile ilgili daha önce Yargıtay içtihatları söz konusu ise emsal karar verilmesi yönünde mahkemeden talepte bulunur. Bu durum konusunda uzman işçi avukatı tarafından yapılan detaylı araştırma ve incelemeler ile gerçekleştirilen bir durumdur. Yaşanılan mağduriyetler ile ilgili hukuki dayanaklar mahkemeye ibraz edildiğinde mahkemenin karar verme sürecini hızlandırmış olur. Bu da müvekkilin yaşamış olduğu mağduriyetin çok daha uzun sürmesini engeller.

Göreve Geri Dönme Kararı Aldırma

İş veren tarafından görevden uzaklaştırılan işçi, işçi avukatının bu konunun usulsüz bir şekilde yapıldığını belgelemesi halinde mahkeme tarafından göreve geri dönme kararı aldırabiliyor. Ancak işçi avukatı talep etmiş olduğu her unsuru hukuki dayanaklar ile belgelemek ve mahkemenin kanaatini değiştirmek zorundadır. İşçinin haksız olarak işten çıkarılması, işten çıkarıldığı süre içerisinde yaşamış olduğu maddi ve manevi mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde mahkeme iş veren hakkında bu konuda karar verilebiliyor. Bu karar ile birlikte mahkeme sonuçlanana ve kesin kararın açıklanmasına kadar mağdur olan işçi görevine geri dönebiliyor. Karar açıklandıktan sonra mahkeme tarafından işçi suçlu bulunursa işte çıkarma işlemi o sürede gerçekleşiyor.

İşçi ve İş Veren Arasındaki Uyuşmazlık Konuları

İşçi avukatlarının iş veren ve işçi arasındaki en çok yaşanan uyuşmazlıklarının başında işçinin özlük haklarına iş veren tarafından riayet edilmemesi konusu geliyor. Özellikle maaşların ödenmemesi, kıdem tazminatı, yıllık izinler, fazla çalışma ücretleri konusunda yaşanan birtakım sıkıntılar işçi avukatlarının en çok karşılaştığı konular arasında yer alıyor. Ancak bu konuların kanunda yeri olduğu için kanunun ön gördüğü maddelere göre mahkemeler karar verdiğinden haklı ve haksız ayrımı işçi avukatının da desteği ile mahkeme tarafından çok daha kolay bir şekilde tespit ediliyor. Mahkeme kararının açıklanmasından sonra da her iki taraf için 15 günlük bir itiraz süreci başlıyor.