İspanya Vatandaşlık Şartları 2024!

By İstanbul Hukuk Bürosu In Blog No comments

İspanya vatandaşlık şartları olarak vatandaşlık almak isteyen kişilere birtakım yasal düzenlemeleri sunmaktadır. İspanya vatandaşı olmak için aranılan şartlar ise;

  • 18 yaşından büyük olmak
  • 5 yıl aralıksız bir biçimde İspanya’da ikamet etmiş olmak
  • İspanya anayasasında bulunan 3 dilden en azından birini biliyor olmak
  • Kişinin toplumsal ve kültürel uyumunu ispat etmiş olması
  • İspanya hükümeti tarafından belirlenen süreler dâhilinde çalışmış olmak

Bu şartlar zaman içerisinde değişebilen şartlar olmakla birlikte, başvuru yapmadan önce kişilerin konu hakkında detaylı bilgi edinmesi gerekmektedir.

İspanya Vatandaşlık İçin Gerekli Belgeler

İspanya vatandaşı olmak için birtakım resmi prosedürlerin yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İspanya hükümeti tarafından istenilen durumların ve belgelerin eksiksiz olarak sağlanması bu ülkenin vatandaşı olmak için şarttır.

İspanya vatandaşlığı için gerekenler; başvuru formu, kimlik belgeleri, doğrulanmış ikamet izinleri, dil yeterliliği belgeleri, entegrasyon belgesi, mali durumu gösterir belge, medeni durum belgesi, adli sicil belgesi, sağlık sigortası ve fotoğraftır.

Başvurularda istenilen belgeler başvuru sahibinin durumuna, başvuru şartlarına ve geçerli yasal düzenlemelere göre farklılık gösterebilmektedir.

İspanya Vatandaşlığı İçin Süreç Nasıl İşliyor?

İspanya hükümeti vatandaşlık için kendisine başvuran kişilerden belirli bir süre ülkede ikamet etme şartı aramaktadır. Bu nedenle vatandaşlık başvurusu yapacak kişilerin öncelikli olarak belirlenen yasal süre boyunca bu ülkede yaşamaları gerekmektedir.

Sürekli ikamet süresi genel olarak 5 yıl olarak belirlenmektedir. Bu süre içerisinde kişinin devamlı olarak ülkede ikamet etmesi gerekmektedir. Bu süre evlilik gibi durumlarda daha kısa olabilmektedir. Bu süreye ek olarak vatandaşlık için kişinin belirlenen dil yeterlilik sınavını geçmiş olması ve hükümet tarafından istenilen diğer şartları da yerine getirmesi beklenmektedir.

İspanya vatandaşlık süreci başvurunun yapılması ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi ile sağlanmaktadır. Başvuru işlemlerinin tamamlanması ve kişinin vatandaşlık sınavını geçerek vatandaşlığa hak kazanması ile vatandaşlık töreni ve belge teslimi ile tüm işlemler tamamlanmaktadır.

İspanya Evlilik Yoluyla Vatandaşlık

İspanya evlilik yoluyla vatandaşlık hakkını kişilere tanımaktadır. Özellikle aile birliğinin korunmasına yönelik olarak zorunlu ikamet süresini daha kısa tutması nedeniyle vatandaşlık için daha kolay ve hızlı bir yol olan evlilik yoluyla vatandaşlık hakkı kişilerin aileleri ile birlikte yaşamasına da hak sunmaktadır.