İstanbul Hukuk Büroları Ve Avukatlık Hizmetleri

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

Türk Hukuk sistemi oldukça geniş bir konu olmasından dolayı ele alınan konular farklı davalar nezdinde görüldüğünden hukuk sistemimiz bir takım alt dallara ayrılıyor. Bu alt dallar istanbul hukuk büroları tarafından ayrı ayrı ele alınarak hukukun bu alt dallarının hangisinden hizmet alınması isteniyorsa o alt dalda uzmanlaşmış avukatlar tarafından kaliteli hizmetler veriliyor. Türk hukuk sistemi kendi içerisinde hukuk davaları ve ceza davaları olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Her bir dalın kendisine has özellikleri olduğundan bu dallarda uzmanlaşmış avukatlar istanbul hukuk bürosu kapsamında görevlendirilerek davaları üstleniyorlar. Türk ceza kanunu kapsamında işlenen suçlar ceza davaları olarak nitelendirildiğinden bu tür davalar ceza avukatlarınca ele alınırken, boşanma davaları hukuk davaları olduğundan bu tür davalarda konusunda uzman boşanma avukatları tarafından değerlendiriliyor.

Davalarda Görevli Avukatların Yetkileri

Davaların sağlıklı bir şekilde devam etmesi avukatların dava sürecine hakim olmaları ile sağlanabiliyor. Bu nedenle istanbul en iyi hukuk büroları dendiğinde dava süreçlerini iyi bilen, davaların hangi aşamasında ne yapılması gerektiği konusunda müvekkillerini bilgilendiren, bir sonraki aşama için gerekli hazırlıklarını yapan avukatların oluşturduğu hukuk büroları akıllara geliyor. Bu nedenle avukatlarda aranan özellik sadece dava süreçlerini takip etmeleri değil aynı zamanda davanın bir sonraki aşamasında nasıl bir yol çizilmesi gerektiğini önceden gören ve buna göre müvekkilini bildirmek de önemli bir unsur olarak biliniyor.

Avukatların Vekilliği ve Davaya Katılması

İster ceza davaları ister hukuk davaları olsun taraflar avukatlık hizmetlerinden yararlanabilmek için öncelikle ilgili avukata vekalet vermek zorunda. Bunun için avukatın bilgilerini gösteren noter avukat vekaletnamesinin noterden çıkarılarak ilgili avukata teslim etmeleri gerekiyor. Avukatlar da vekaletleri ilgili mahkemelere sunarak ilgili davadaki taraflardan birinini avukatı olduğunu mahkemeye ibraz etmiş oluyor. Bu işlemden sonra avukatlar ilgili davalarda müvekkillerinin müdafilik görevlerini yerine getiriyorlar.

Dava dilekçesi hazırlanması ve mahkemeye sunulmasından sonra avukatlar mahkemenin dava dilekçesi ile ilgili tasarrufunu takip ederek olası duruşma tarihlerinin kontrol edilmesini ve ilgili duruşmalara katılarak müvekkillerinin haklarını gözetmelerini sağlıyorlar. Mahkemeler bazı duruşmalarda tarafları çağırmazken sadece tarafların avukatları ile duruşma yaparken bazı duruşmalarda da tarafları çağırarak tarafları bizzat dinlemek isteyebiliyor. Her iki koşulda da avukat müvekkilinin yanında bulunarak dava sürecine hakim olduğunu gösteriyor.

Avukatlık Ücretleri

Avukatlık ücretleri baro tarafından belirlenerek taban fiyat tarifesi olarak hukuk bürolarına gönderiliyor. Taban fiyat tarifesi avukat ile tarafların anlaştığı fiyatlardır. Ancak dava süresince ekstra bir takım durumlar söz konusu olduğunda bu işlemlere ait olan ücretler taban fiyatlara dahil edilmeyerek bu ücretler sonradan taraflardan tahsil ediliyor. Bu nedenle bir dava öncesinde avukatlık hizmetleri almak isteyen kişilerin avukatlar ile enine boyuna her şeyi konuşarak mutabık kalmaları gerekiyor. Bu konuların arasında avukatlık ücretleri konusu da olmalıdır. Birçok avukat dava süresince ekstra gelişen masrafları dava sonucunda alarak müvekkillerine ödeme konusunda yardımcı oluyor.