İstanbul Hukuk Bürolarının Görevleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

Hem hukuk hem de ceza davaları konusunda birçok dava görüldüğünden dolayı bu davalara konu olan olaylar mahkemelerde görüşülüyor. Davaya konu olan olayda taraf olanlar mağdur ve müşteki olarak dava sürecine katılarak yaşamış oldukları mağduriyetlerin giderilmesini, isnat edilen suçlamanın reddedilmesini istediklerinden avukatlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar. Bu nedenle istanbul hukuk büroları tüm dava seçenekleri konusunda kaliteli avukatlık hizmetleri verilmesi için hizmet sunuyor.  Hukuk dalında hangi konuya ait dava olursa olsun istanbul hukuk bürosu kapsamında ilgili davalara bakacak konusunda uzman ve deneyimli avukatlar görev alıyorlar. Hakkında herhangi bir dava açılan ya da herhangi bir konu hakkında davacı olan kişiler dava konusunun türüne göre ilgili avukatlardan destek alabiliyorlar. Dava süreci öncesinde istanbul en iyi hukuk büroları hukuk danışmanlığı da yaparak sonraki aşamada taraflar isterlerse avukatlık hizmetleri verilebiliyor.

Dava Süreci ve Avukatlık Hizmetleri

Hukuk danışmanlık hizmetlerinden yararlanan ve akabinde avukatlık hizmetleri almak isteyen kişiler öncelikle avukatlarına vekalet verebilmeleri için noterden vekaletname çıkarıyorlar. Çıkan vekaletname, avukat aracılığı ile mahkemeye ibraz ediliyor ve mahkeme bu vekaletnameyi tarafların dosyasında muhafaza ederek avukatların dava sürecine müdahil olmalarını sağlıyorlar. Avukatlar dava sürecine müdahil olduklarında müvekkilleri adına mahkemede hazır bulunabiliyor, mahkemeye dilekçe ve talepte bulunabiliyorlar. Avukatların dava süreci içerisinde en çok dikkat etmeleri gereken konu mahkemelerin duruşma tarihleri ile verilmiş olan ara kararların müvekkillere bildirilmesi. Mahkemelerin belirlediği duruşmalarda bazen tarafların hazır bulunması istenirken bazılarında ise sadece avukatların hazır bulunması yeterli olabiliyor. Bu nedenle tarafların hazır bulunması gerekiyorsa bu durum avukatlar tarafından müvekkillerine bildirilmesi gerekiyor. Dava sonuçlandıktan sonra avukatlık ücretleri avukatlara müvekkileri tarafından tahsil ediliyor.

Mahkeme Kararlarına İtirazda Avukatın Önemi

Hukuksal terimler taraflar tarafından pek bilinmediği için mahkeme kararlarının açıklanması durumunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu nedenle davaların avukatlar nezdinde değerlendirilmesi mahkemelerin yaptırım gücüne dayanan kararlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda önemli sonuçlar doğuruyor. Mahkeme gerekçeli kararını taraflara ve tarafların avukatlarına açıklaması ile birlikte mahkeme kararını kabul etmeyen taraflar bu karara itiraz etmek için 15 günlük yasal süresini kullanabiliyor. Avukatlar bu 15 günlük yasal sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerini iyi bilerek bu süreleri kaçırmaması gerekiyor. Eğer ki temyiz süresi kaçırılırsa yerel mahkeme kararları kesinleşeceğinden itiraz hakkı sona eriyor. Bu nedenle avukatlar bu sürelere oldukça dikkat ederek bu süre içerisinde itiraz edilmesi gereken konuları neye dayanarak itiraz ettiklerini belirten bir dilekçe ile yargıtaya gönderiyorlar. Temyiz süresi içerisinde yapılan itirazlar yargıtay tarafından değerlendirilerek yargıtay tarafınsan kesin karar verilerek karar yerel mahkemeye gönderiliyor. Yerel mahkeme kesinleşen kararı taraflara tebliğ ediyor. Avukatlar temyiz aşamasında yerel mahkemenin kararının bozulması, reddedilmesi, onanması ve düzeltilerek onanması taleplerinde bulunabiliyorlar. Ancak bu taleplerin dayandığı kanun maddeleri de avukatlar tarafından itiraz dilekçelerinde bulundurulması gerekiyor.