İstanbul Hukuk Bürolarının İşlevleri Nelerdir

By İstanbul Akşahin Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İstanbul hukuk büroları, Türk hukuk sistemi içinde yer alan davaları yakından inceleyen ve bünyesinde bulundurduğu avukatlar ile bu davalarda görevlendirmelerini sağlayan hukuksal hizmetler veren kuruluşlardır. Şahsi ve kurumsal birçok konuda dava konuları istanbul hukuk büroları nezdinde ele alınıyor.

İster hukuk davaları olsun ister ceza davaları olsun mevcut olan tüm davalar için avukatlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde verilmesi için hizmet sunuyor. Herhangi bir davada taraf olan şahıs ya da firmalar istanbul en iyi hukuk büroları kapsamında avukatlık hizmetlerinden yararlanmak istiyorlar. İstanbul hukuk bürolarında tüm davalarda uzmanlaşmış avukatlar yer aldığında şahıs ya da firma olarak taraf olanlar hangi davalar ile ilgili avukatlık talebinde bulunuyorlar ile o alanda uzmanlaşmış avukatlar kendilerine yardımcı oluyor.

İstanbul Hukuk Bürolarının Hizmetleri

Herhangi bir davada taraf olanlar avukatlık hizmetleri almak için istanbul hukuk bürosu kapsamından yararlanmak için başvuru yaptığında öncelikle tarafların dava ile ilgili konuları detaylı bir şekilde dinleniyor. Davaya konu olan olay ile ilgili detayı bilgi alınmasından sonra tarafların dava neticesinde herhangi bir talebi olup olmadığı eğer varsa bu taleplerin ne olduğu konusunda da ayrıca bilgiler alınıyor.

Davaya konu olan olay ve talepler ile ilgili ön bilgiler alındıktan sonra ilgili dava ile ilgili konular ile ilgilenecek istanbul hukuk bürosunda yer alan birime yönlendirme yapılarak hangi avukatın bu konuda hizmet vereceği belirleniyor. Avukat konusunda karar verildikten sonra en başta alınan bilgiler bir dosya halinde ilgili avukata gelir ve avukat dosyayı baştan sonra inceleyerek müvekkilleri ile bir görüşme daha yapmak isteyebilir.

Yapılan görüşmeler neticesinde eğer ki davadaki taraf ilgili avukat ile dava sürecine başlamak istediğini belirtirse avukatı vekalet olarak ataması için notere giderek avukatın bilgilerinin verilmesi ile birlikte avukat için vekaletname çıkarılır. İlgili avukat bu vekaletnameyi ilgili mahkemeye göndererek dava sürecinde ad ve soy adı belirtilen tarafın avukatı olarak duruşmalara gireceğini belirtir.

Avukatların Davalardaki Rolü

İstanbul hukuk bürolarında yer alan avukatlar resmi, anamda davaya müdahil olmaya başladıklarında davaya konu ile ilgili detaylı araştırmalar yaparak konuya ilişkin somut deliller var ise bunları dava dosyasında muhafaza ediyorlar. Bu somut belgeler davanın ilerleyen sürecinde mahkemeye ibraz edileceğinden oldukça büyük önem taşıyor. Avukatlar dava boyunca mahkemenin hangi aşamada olduğu konusunda müvekkillerine bilgi sunuyor.

Mahkeme tarafların duruşma salonunda hazır olması için istekte bulunmadığı sürece avukatlar müvekkillerini duruşma salonunda temsil ediyorlar. Mahkeme davanın karar aşamasına geldiğinde gerekçeli kararını tarafların bizzat kendisine açıklamak isteyebileceği gibi tarafların avukatlarına da açıklayabiliyor. Bu süreçte açıklanan gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile birlikte 15 günlük süre içerisinde eğer mahkemenin kararı temyiz edilecek ise avukatlar yargıtaya temyiz dilekçesi yazarak yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulmasına yönelik karar verilmesini talep edebiliyor.