İstanbul Hukuk Bürolarının İşlevleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İstanbul hukuk büroları, Türk hukuk sistemi içinde yer alan davaları yakından inceleyen ve bünyesinde bulundurduğu avukatlar ile bu davalarda görevlendirmelerini sağlayan hukuki hizmetler veren kuruluşlardır. Kişisel ve müessesesel bir hayli konuda dava konuları istanbul hukuk büroları nezdinde ele alınıyor.

İster hukuk davaları olsun ister ceza davaları olsun mevcut olan tüm davalar için avukatlık hizmetlerinin en kaliteli şekilde verilmesi için hizmet sunuyor. Rastgele bir davada taraf olan şahıs veyahut firmalar istanbul en iyi hukuk büroları dahilinde avukatlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorlar. İstanbul hukuk bürolarında tüm davalarda uzmanlaşmış avukatlar bulunduğunda şahıs ya da firma olarak taraf olanlar hangi davalar konusunda avukatlık talebinde bulunuyorlar ile o alanda uzmanlaşmış avukatlar kendilerine yardımcı oluyor.

İstanbul Hukuk Bürolarının Hizmetleri

Rastgele bir davada taraf olanlar avukatlık hizmetleri almak için istanbul hukuk bürosu kapsamından faydalanmak için müracaat yaptığında ilk olarak tarafların dava ile alakalı konuları ayrıntılı bir şekilde dinleniyor. Davaya konu olan olay ile alakalı ayrıntısı bilgi alınmasından sonra tarafların dava neticesinde rastgele bir talebi olup olmadığı şayet varsa bu taleplerin ne olduğu ile ilgili da ayrı olarak bilgiler alınıyor.

Davaya konu olan olay ve talepler ile alakalı ön bilgiler alındıktan sonra alakalı dava konusunda konular ile ilgilenecek istanbul hukuk bürosunda yer alan birime yönlendirme yapılarak hangi avukatın bu konuda hizmet vereceği belirleniyor. Avukat ile ilgili karar verildikten sonra en başta alınan bilgiler bir dosya halinde alakalı avukata gelir ve avukat dosyayı baştan sonra inceleyerek müvekkilleri ile bir müzakere daha yapmak isteyebilir.

Yapılan müzakereler neticesinde şayet ki davadaki taraf alakalı avukat ile dava sürecine başlamak istediğini belirtirse avukatı vekalet olarak ataması için notere gittikçe avukatın bilgilerinin verilmesi ile beraber avukat için vekaletname çıkarılır. Alakalı avukat bu vekaletnameyi alakalı mahkemeye göndererek dava sürecinde isim ve soy adı belirtilen tarafın avukatı olarak duruşmalara gireceğini belirtir.

Avukatların Davalardaki Rolü

İstanbul hukuk bürolarında yer alan avukatlar resmi, anamda davaya müdahele etmeye başladıklarında davaya konu ile alakalı ayrıntılı araştırmalar yaparak konuya ait somut kanıtlar var ise bunları dava dosyasında muhafaza ediyorlar. Bu somut belgeler davanın ilerleyen sürecinde mahkemeye ibraz edileceğinden oldukça büyük ehemmiyet taşıyor. Avukatlar dava süresince mahkemenin hangi evrede olduğu ile ilgili müvekkillerine bilgi sunuyor.

Mahkeme tarafların duruşma salonunda hazır olması için istekte bulunmadığı sürece avukatlar müvekkillerini duruşma salonunda temsil ediyorlar. Mahkeme davanın karar evresine geldiğinde gerekçeli kararını tarafların bizzat kendisine izah etmek isteyebileceği gibi tarafların avukatlarına da izah edebiliyor. Bu süreçte izah eden gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile beraber 15 günlük müddet içerisinde şayet mahkemenin kararı temyiz edilecek ise avukatlar yargıtaya temyiz arzuhali yazarak mahalli mahkemenin vermiş olduğu kararın bozulmasına yönelik karar verilmesini talep edebiliyor.