İstanbul Hukuk Bürosunun Hukuk Alanındaki Yeri Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Dava takip ve hukuk alanında, İstanbul Hukuk Bürosu stratejisini, yalnızca kendisine sunulan davaları kazanmak üzerine kurmamaktadır. Ayrıca, müvekkilin ve kurumun; anlaşmazlığın çözümünden itibaren, en iyi şekilde konumlandırılmasını sağlamayı da amaç edinmiştir. Bu yönüyle de; İstanbul Hukuk Bürosu’nun sunduğu danışmanlık hizmetleri, en ön plana çıkmaktadır. Müvekkil ile kurumlar için, optimum çözümler bulunmakta ve neticede, yakın işbirlikleri kurulmaktadır. Böylece, arzu edilen hedeflere daha kolay ulaşmalarında; yoğun bir destek sağlanmaktadır.

İstanbul Hukuk Bürosu’nun Kuruluşu ve Faaliyetleri

İstanbul Hukuk Bürosu, 1 Şubat 2012’de kurulmuştur. Faaliyet konularının içerisinde, birçok amaç yer alır. Haberimizde bahsedilen birçok danışmanlık alanı konusunda, İstanbul Hukuk Bürosu işlev görmektedir. Bankalar ile kurumsal şirketlere, hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi de; yine hedefler arasında yer almaktadır.

İstanbul Hukuk Bürosu ve Kurumsal Alanlardaki Faaliyetleri

Bankalara ve çeşitli şirketlere, farklı alanlarda hukuki destek hizmetleri verilmektedir. Bankacılık Hukuku, teminatlar ve ipotek tesisleri, gayrimenkul işlemleri vb. konularda; banka ve şirketlere eğitimler de verilir.

İstanbul Hukuk Bürosu personelinin bazıları; daha önce bankalarda yönetici pozisyonunda görev almış ve ipotek servisinde çalışmıştır. Başta; Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere; bütün illerde, tapu ve gayrimenkul işlemlerinin yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bunun içinse, organize edilmiş 150 civarında anlaşmalı avukat ve de hukuk bürosuyla ortak biçimde çalışmalar yapılmaktadır.

Danışmanlık hizmetiyle, şirketlerin iştigal konusu ile sair bütün işlemleri hukuki süreç altında işlemektedir. Bunun için, İstanbul Hukuk Bürosu’nca; şirketler, mercek altına alınmaktadır. Böylelikle, gerekli hukuki denetimler ile incelemeler yapılmakta ve de şirket işleyiş süreci değerlendirilmektedir. Eğer, eksik ve hatalı uygulamalar varsa; revize edilerek, danışmanlık hizmeti kapsamına alınmaktadır. Tüm uygulamaların, en baştan sona kadar kontrol edildiği ve de danışmanlık hizmetlerinin bu yönde verildiğinden söz edilebilir.

Kurumsal Hukuki Altyapının Oluşturulması

Şirketlerde, güvenli bir hukuki altyapının kurulması; aslolandır. Hukuki ihtilaf sayısının minimuma indirilmesi ve şirket menfaatlerinin azami ölçüde korunabilmesi amaçlanmalıdır. İstanbul Hukuk Bürosu’nun gayeleri de, bu amaçlar üzerine kurulmuştur.

Nihai amaçlar; şirket için oluşturulacak hukuki korumayla, olası bir ihtilaf oluşmadan önce; bilgilendirmelerin ve danışmanlığın sağlanmasıdır. Kısaca, “koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” verilmesi; söz konusudur. Bu hizmetler ile, şirketlerin; çok daha sağlıklı şekilde gelişebilmesine katkıda bulunulur. Avukatlar ile çeşitli hizmet birimleri sayesinde, şirketin; hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarının maksimum oranda karşılanması amaçlanmaktadır.

Kurumsal Hukuki İşlemlerin Yerinde Takibi ve Gözetilmesi

Hukuk danışmanlığı alanında ilgili hizmetleri sağlamak, ticari açıdan kurumların gelişmesine katkıda bulunabilmek; büronun faaliyetleri arasındadır. Bu alanda, şirket ve tacirlerin karşılaştığı hukuki ve cezai çeşitli problemler takip altına alınır ve çözümü sağlanır. Sözleşme gereği altında, yazışmaların tanzimi ile takibinin yapılmasıyla ilgilenilmektedir. Yine gerekli olacak durumlarda, ihtar çekilmesi yahut tespit yaptırılması gibi farklı uygulamalar da; danışmanlık sürecindeki hizmetlerdendir.