İstinaf Kanun Yolu Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

İstinaf, ilk derece mahkemeler tarafından verilen kararların, olay ve hukuki açılardan üst derece mahkemeler tarafından değerlendirilmesi anlamına gelir. İstinaf kanun yoluna başvurulduğu zaman, hukuk davası üst düzey İstinaf Mahkemesi (Bölge Adliye Mahkemesi) tarafından değerlendirilmeye alınmış olur. Konu hakkında en detaylı bilgi için İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşebilirsiniz.

Temyiz ile istinaf kanun yolu birbirine çok benzese de, farklı olan kısmı istinaf kanun yolunun mahkemenin denetlenmesinin yanı sıra gereken yargılamayı da yapabilmesidir. Temyiz ise, istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararların hukuki açıdan incelenmesini sağlayan kanun yoludur. İstinaf mahkemesi tarafından istinaf incelemesi sonucunda verilen karara karşı belli yasal koşullar bulunuyorsa temyiz davasına başvuru yapılabilir.

İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvuru Yapılır?

Hukukta davasız yargılama olmaz gereğince istinaf incelemesi için de öncesinde bir başvuru yapılması gerekir. İlk derece mahkemesi bu hükmü kendiliğinden vermeyeceğinden ötürü istinaf mahkemesine yönlendirmez. İstinaf başvurusu, mahkemeye bir istinaf dilekçesi verilerek yapılabilir. Ayrıca kararı veren mahkemenin katibine de beyanda bulunarak başvuru tamamlanabilir. Doğru yolu izlemek için İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşme sağlayabilirsiniz.

İstinaf Başvuru Süresi Nedir?

İstinaf başvuru sürecinin başlayabilmesi için hüküm usullerine uygun olacak biçimde taraflara tebliğ gönderilmesi gerekir. Usulüne uygun yapılmayan tebliğ ya da tefhim istinaf başvuru süresinin başlamasını önler. Hukuk davası için istinaf başvuru süresi, hükmün usulüne uygun tebliğinden itibaren 2 haftadır.

İstinaf Dilekçesinde İstinaf Nedenleri Gösterilmeli mi?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre yapılan istinaf başvurularında istinaf nedenlerinin gösterilmesi zorunludur. Aksi taktirde başvuru iptal edilecektir. Hiçbir açıklamanın bulunmadığı dilekçelerde istinaf mahkemesi sınırlı bir şekilde denetleme yaparak mahkemeye dönüş yapacaktır.

İstinaf dilekçesinin nasıl doldurulması gerektiğini öğrenmek için İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşebilirsiniz. Avukat, sizlere izlemeniz gereken yolu ve mahkeme sürecini sizlere anlatacaktır. Bu nedenle alanında uzman bir avukat ile çalışmanız daha doğru olacaktır.