Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Kasten adam öldürmeye teşebbüs, fail tarafından bir kişinin hayatı sonlandırılmaya teşebbüs edilmiş olmasına rağmen, kişinin ölmemesi halinde gerçekleşmiş olur. Çünkü öldürmek amacıyla yaraladığı bir kişi eğer ölürse, bu cinayet suçuna girer. Örnek vermek gerekirse, fail öldürmek amacıyla mağdura silah ya da bıçakla darbe vurursa, ve fail mağdurun ölümüne sebep olmuşsa kasten öldürmeye teşebbüs hükümlerince ceza alacaktır. Bu konu hakkında en iyi kadın avukat tarafından bilgi alabilirsiniz.

Yargılama uygulamasında mahkemeye yansıyan davalarda ‘’kasten adam öldürme’’ ve ‘’kasten adam öldürmeye teşebbüs’’ konusunda mahkeme kararlarına yansıyan birçok tartışma bulunmaktadır. Çünkü iki unsur arasındaki fark failin yaklaşımıdır. Kasten adam öldürmeye teşebbüste mağdur hayatta kalabildiyse daha hafif cezalar verilir. Ancak kişi hayatını yitirdiyse cezalar daha ağır niteliktedir. Kasten adam öldürmeye teşebbüs cezaları hakkında en iyi kadın avukat tarafından bilgi alabilirsiniz.

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüsün Unsurları Nelerdir?

Kasten adam öldürmeye teşebbüsün, kasten adam öldürmeden en büyük farkı failin kastıdır. Kasten adam öldürmeye teşebbüsün şartlarının oluşup oluşmadığı ve failin olay öncesi davranışları ile olay sonrası davranışları da incelenir. Yargıtay kararlarına göre kasten öldürmeye teşebbüsün olup olmaması aşağıdaki unsurlara göre değerlendirilir;

 • Tarafların arasında husumetin olup olmadığı
 • Olayda kullanılan aracın öldürmeye yönelik olup olmadığı,
 • Mağdurdaki darbe sayısı ve şiddeti
 • Darbenin vurulduğu organın hayati önem taşıyıp taşımaması
 • Failin olay sonrası mağdura yaklaşımı

Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüsün Cezası

Kasten adam öldürmeye teşebbüs nitelikli hallere göre yargılanan bir suç türüdür. Failin cezası bu durumda basit ve nitelikli hallerden verilir. Kasten adam öldürme cezası şu şekilde belirlenir;

 • Basit kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası: Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu, basit hallerde ise failin cezası 9-15 yıl hapis cezasıdır.
 • Nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs cezası: Kasten adam öldürme suçunun nitelikli hallere dayandırılması halinde failin cezası 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıdır.

Kasten adam öldürme aşağıdaki hallerde olursa nitelikli sayılır;

 • Tasarlayarak öldürme
 • Eziyet çektirerek öldürme
 • Yangın, su baskını, nükleer ve kimyasal silah kullanarak öldürme
 • Altsoy ve üstsoy akrabalara karşı öldürmeye teşebbüs
 • Kendini savunamayacak bireyleri öldürme teşebbüsü
 • Kan gütme sebebi ve töre sebebi ile öldürmek

Konu hakkında en doğru bilgiyi en iyi kadın avukat ile görüşerek alabilirsiniz. Diğer detaylar için ilgili mahkeme ile görüşebilirsiniz.