Kişisel Verilerin Korunmasında Avukatın Rolü

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

KVKK Nedir?

Kimi kurum ve kuruluşlar kişisel veri niteliğinde yer alan bilgileri toplamakta, satmakta veya paylaşmaktadır. KVKK ismiyle bilinen kişisel verilerin korunması kanunu böyle durumlar için önlem anlamında olup, kişisel veri korunumunu sağlar.

Kişisel verileri koruma kurumu aynı zamanda kişisel veriler için yapılan bütün çalışmalar, kişisel veri avukatı olarak kanunun da oluşturulması ile bir düzen içerisine sokulmuştur. Kvkk çok uzun yıllar boyu tasarı halinde bekleyip sonrasında ise 7 Nisan 2016 tarihinde yayınlanıp yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı ve Şirketler Açısından Önemi  Nedir?

Kişisel verilerin işlenebilmesi için şirketlere belirli başlı sorumluluklar gelmiştir. En temel amaçların başında ise kişilerin temel hak ve özgürlüklerini daha iyi bir şekilde korumak gelir. Kişisel verileri düzenleyen gerçek ve tüzel kişilerin bütün yükümlüğü ve uyulacak kuralları Kvkk ile düzenlenmiş olur. Kanunda yer alan istisnalar hariç, kişisel veri bilgilerinin tümü ilgili olan kişinin rızası olmadan işlenmez.

Ayrıca şirketler ve kurum tarafından bütün bu bilgilerin tümü üçüncü bir kişiye ve yurtdışına aktarılmaz. Kişisel verileri koruma kanunu genellikle mevzuat durumunda, denetleme yapma ve kanun yürürlüğünü sağlama konusunda bir görevi üstlenir. Böyle bir konuda Kvkk hakkında avukatınız en doğru bilgi ve yönlendirmeyi yapabilir.

Kişisel Veri Kavramı Nedir?

Kvkk kanununa göre, kişisel veri kimliği belli olan gerçek kişiye göre bütün bilgiyi ifade eder. Genellikle kapsam içinde yalnızca kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bilgiler bulunmaz. Ayrıca bireyin ailevi, fiziki, ekonomik ve sosyal özelliklerine yönelik bilgiler de kişisel veriler olarak bilinir.

Kişisel veri bireyin belirlenebilir olması ve bütün verilerin gerçek olan kişi ile ilişkilendirilmesi nedeniyle kesin bir şekilde tanımlanması halini ifade eder. Genelde somut bir içeriğe sahip olması, ya da belirli başlı kayıt ile ilişkilendirilmesi durumunda kişinin belirlenmesine yönelik bütün halleri kapsar.