Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Yürürlükte bulunan mevzuatlar açısından yabancılık unsuru bulunan davalarda teminat gösterme yükümlülüklerini barındıran ve inceleyen iki kanun bulunur. Bu kanunlardan biri 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri diğeri ise 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ile Usul Hukuku ile ilgili kanundur. İlk kanunda teminat gösterme yükümlülüğü 84 ile 89. Maddede yer alır. İkinci kanunda ise 48. Maddede teminat gösterme yükümlülüğünden bahsedilir. Bu gibi durumlarda İstanbul en iyi kadın avukat ile çalışmak önemlidir.

Hukuk Mahkemeleri Kanunu madde 84/1-a hükmünde Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan Türk vatandaşlarının dava açması durumunda ya da davacı yanında davaya katılması veya davanın takip edilmesi durumlarında teminat göstermesi gerektiğinden bahsedilir.

Adli Yardımdan Faydalanan Yabancıların Teminat Göstermedeki Muafiyeti Nedir?

Karşılıklı durumlar dışında Hukuk Mahkemeleri Kanununda bulunan ve adli yardım durumlarından faydalanan kişilerin teminattan muaf olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu durumun MÖHUK 48 kapsamında yer alan ve teminat göstermesi zorunluluğu bulunan yabancılara da yapılabileceği savunulur. Bunun için yabancı uyruklu kişilerin adli yardımlardan faydalanabilmesi adına yoksulluk ve haklılık koşullarının bulunması önemlidir. Bununla birlikte karşılıklılık koşulu da sağlanmalıdır. Buradaki karşılıklılık yalnızca akdi değil fiili ya da kanuni de olabilir. Bu konu için İstanbul en iyi kadın avukat danışmanlığı almak önemlidir.

Türkiye’de mutad meskeni bulunmayan ve mavi kartı bulunan yabancıların teminat göstermeleri zorunluluğu bulunur. Türkiye’de mutad meskeni bulunan yabancıların ise teminat göstermesi ile ilgili yükümlülüğünde muaf sayılmaları sağlanır.

Türkiye’de Yerleşil Olarak Yaşayan Yabancıların Teminat Gösterme Yükümlülükleri Nasıldır?

Türkiye’de mutad meskeni ya da yerleşim yeri bulunan yabancıların, Türk mahkemelerinde açtıkları davalarda teminat göstermeleri gerekir. Fakat, mahkeme karşılıklılık durumu söz konusu olmasa bile davacıyı, takip talebinde bulunanı veya davaya katılanı teminat gösterme konusunda muaf tutabilir.

Hakimin takdir hakkı bulunur. Bu nedenle bu gibi durumlarda istisnai durumlar söz konusu olabilir. Hukuk Mahkemeleri Kanununun yurt içinde teminatın karşılanmasına yetecek kadar taşınmazları bulunanların ya da ayni teminat ile güvence altına alınan alacağı bulunan kişilerin teminattan muaf olacakları ile ilgili hükümleri de kıyasen uygulanabilir. Bunun için İstanbul en iyi kadın avukat ile çalışmak önemlidir.