Miras Hukuku ve Miras Avukatı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Kişilerin gaiplik konusunun mahkemece netleşmesi ya da ölümü ile devreye miras hukuku girmektedir. Miras hukuku bir tür özel hukuk dalıdır. Gerçek kişilerin miraslarının kimlere ne oranda paylaştırılacağının ayrıntılı olarak düzenlendiği hukuk dalı olarak da tanımlanabilir.

Miras davalarında kimi zaman farklı detaylar davanın seyrini değiştirebilmektedir. Bu sebeple miras davaları iyi bir miras avukatı ile anlaşmanın en fazla gereklilik taşıdığı alandır. Miras davalarında ölen kişinin yalnızca mal varlığı değil, borçları da mirasçıları arasında paylaşılmaktadır. Bu konuda adil bir paylaşım oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca miras avukatı kimlerin mirasçı olabileceğinin tespiti, mirasçıların hangi oranda mal elde edebileceğinin belirlenmesi gibi hususlarda aktif olarak çalışmaktadır.

Miras hukuku içinde pek çok miras davası kavramını barındırmaktadır. Davanın açılmasından sonlanmasına kadar geçen süreçte teknik bir deneyim gerektirdiği de bilinen bir gerçektir. Bu sebeple genellikle avukatsız miras davası açılmaz. İyi bir avukat ile anlaşan mirasçılar genellikle hak ettikleri miktarı kazanmaktadırlar.

Miras Avukatı Çalışma Alanları

Miras Hukuku alanında pek çok çalışma mevcuttur. Genellikle avukatlık büroları bu alanda Vasiyetname düzenlemek, dilekçe yazmak, dava açmak, veraset belgisi çıkarmak, terekenin tespiti, defter tanzimi, tenkis davaları, miras özgülemek, mirasta saklı pay, veraset davası gibi konularda yardımcı olmaktadır.

Birçok kişi miras hukuku konusunda bilgi almak amacıyla bürolara başvurmayı tercih eder. Bunun en önemli sebebi ise bu alanın oldukça teknik yeterlilik gerektirmesinden kaynaklanmasıdır. Ayrıca mirasçılıktan çıkarma işlemleri için de miras avukatı yardımcı olabilir. Miras bırakan kişi, mirasçılarından birkaçını ya da yalnızca birini mirasçılıktan çıkarabilir. Bunun için vasiyetname düzenlemesi gerekmektedir. Düzenlenen bu vasiyetname ölçüsünde süreç yine avukatlarca takip edilmektedir.

Yasal Miras Paylaşımı

Miras paylaşımı konusunda ölen kişinin ya da gaiplik karinesi olan kişinin bir vasiyetname bırakıp bırakmadığına dikkat edilir. Vasiyetname bırakan kişi mirasını kendi isteği ölçüsünde paylaştırma hakkına sahiptir. Kişi vasiyetname bırakmadıysa bu aşamada mal ortağı olan eşinin hayatta olup olmadığı hususuna dikkat edilmektedir.

Hayatta olan eş miras bırakanın çocukları ile ortak olduğu taktirde mirasın 1/4 oranı sağ kalan eşe aittir. Geri kalan kısmı ise çocuklar arasında eşit olarak paylaşılır. Miras bırakanın çocukları yok ve anne babası hayatta ise sağ kalan eş ve anne baba arasında yarı yarıya paylaşılır. Miras paylaşımı sağ kalan eş ve bir diğer alt soy ile paylaşılırsa alt soya daha az oran düşer.

Miras Avukatının Yetkinliği Neden Önemlidir?

Bir avukat bir alanda ispatlayamadığı başarısını başka bir alanda ispatlayabilir. Hatta kendini kanıtladığı için çevrede tercih edilen bir avukat olabilir. Bu noktada en iyi miras avukatı seçimine özen göstermek gerekmektedir. Çünkü bütün meslek dallarında olduğu gibi hukuk dalında da uzmanlık kazanılan alan oldukça büyük önem taşıyor.

Miras avukatının alanında yetkinliğini kanıtlamış olması ise pek çok açıdan olumlu fayda sağlamaktadır. Mal paylaşımının doğru oranda yapılması, kişilerin hak ettiği malı alabilmesi ve borçların paylaşılması gibi aşamalar miras hukukunun detaylarıdır. Miras hukuku konusunda avukat seçimi için avukatın öncelikle deneyimlerine dikkat etmek gerekmektedir.

Genellikle boşanma davalarında yetkinliğini kanıtlamış ve tavsiye edilen bir avukatla anlaşmak doğru olmaz. Bunun yerine avukatın miras hukuku konusunda kaç dava aldığına ve davalarında hangi oranda başarılı olduğuna dikkat etmek oldukça büyük önem taşır.