Mirasın Reddi Davası Nedir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Mirasın reddi davası reddi miras ismi ile de bilinir. Bu dava için İstanbul en iyi avukat ile çalışmak önemlidir. Mirasın reddi davası ölen bir kişinin mirasçılarına bırakmış olduğu borç ve alacaklar ile mirasçının bu hak ve yükümlülükleri reddetmesi davasıdır.

Miras bırakanın ölmesinin ardından yasal ya da atanmış mirasçılar mirasçılık sıfatını almış olur. Mirasçılık sıfatının kazanılmasının ardından miras bırakan kişinin borçlarından sadece tereke ile değil bunun yanında şahsi mal varlıkları ile de sorumlu bir hal alırlar.

Miras bırakan kişinin ölmesi ile miraslar kanunen ve derhal mirasçılara geçer. Bunun yanında miras bırakanın borçları ve alacakları da mirasçılara geçecektir. Mirasçının pek çok borcunun bulunması halinde mirasın reddi yapılabilir.

Mirasın Reddi İşlemi Nasıl Yapılır?

Mirasın reddi işlemi için mirasçının miras bırakan kişinin yaşadığı yerde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesine sözlü ya da yazılı olarak beyanda bulunup mirası reddedebilir. Bu şekilde ret işleminin gerçekleştirilmesi mirasçının mirası kayıtsız ve şartsız bir şekilde reddettiği anlamına gelir. Mirasın kısmi olarak reddedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu işlem için İstanbul en iyi avukat hizmeti almak önemli bir konudur.

Miras reddi işleminde korkutma, yanılma ya da aldatma gibi bir durum bulunmuyorsa ret beyanı tescil edildikten sonra bu durumdan tek taraflı olarak dönülmesi mümkün değildir. Eğer yanılma, aldatma gibi bir durum bulunuyorsa o zaman ret işleminin iptal edilmesi istenebilir.

Miras Reddi Ne Kadar Sürede Yapılmalıdır?

Mirasın reddedilmesi için kanunlarda üç aylık bir süre bulunur. Miras bırakan kişinin ölümünün ardından üç aylık süre içerisinde mirasçı kişi mirası reddetme talebinde bulunabilir. Mirasın reddi talebi Sulh Hakiminin taktir yetkisi olmadan tescil işlemi gerçekleştirilir.

Miras bırakanın ölümünden sonra 3 ay içinde mirasın reddi işleminin yapılması gerekir. Eğer yasal mirasçılar mirasçı olduklarını sonradan öğrendiklerini ispat edemezlerse mirasçılara tasarrufun bildirilmesinin hemen ardından 3 ay içerisinde işlemeye başlar. 3 ay içerisinde mirasın reddedilmemesi durumunda miras iktisap edilmiş sayılır. Bu gibi durumlar için İstanbul en iyi avukat hizmeti almak önemlidir.