Şirket Avukatlarının Görevleri Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

Ticari anlamda hizmet veren birçok şirket ve firma çalışma esasları kapsamında rakip firma ve müşterileri ile belir konularda itlafa düşebiliyor. Bu nedenle şirket ve firmalar avukatlık hizmetlerini sık sık salarak hukuksal süreçleri avukatlar yardımı ile aşma eğilimi içinde bulunuyorlar. Şirket avukatları şirketlerin tüm hukuksal davalarını üstlendiği gibi aynı zamanda şirket ve firmaların üretim ve hizmet konusunda alacağı kararların hukuksal anlamda uygun olup olmadığını denetleme görevlerini de üstleniyor.  Özellikle ticaret kanununda belirtilen hususlar ile şirket ve firmaların işleyişinin bu kurallara uygun bir şekilde işlerlik kazanıp kazanmadığını denetleyerek, mevcut olan eksiklik ya da yanlış uygulamaların bildirilmesi ile nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirtebiliyor. Bu nedenle şirket avukatlığı, şirketin menfaatlerini gözeterek yasalara uygun olmayan bir işlem neticesinde şirket ve firmaların yüksek miktarlarda tazminat ödemelerinin önüne geçerek, hem toplumsal ve ticari hem de maddi itibarlarının korunmasında büyük görevleri bulunuyor.

Şirket Avukatları ve Dava Süreçleri

Bir firma ya da şirketin herhangi bir nedenden dolayı müşterileri ya da diğer firmalar ile anlaşmazlığa düşmesi ve bunun akabinde konunun ticaret mahkemelerine taşınması durumunda şirket avukatı bağlı olduğu firma ve şirket ile ilgili dava dosyasında olması gereken tüm belge ve bilgileri toplayarak kurumlarının menfaatlerini düşünerek dava sürecinde hazır bulunuyorlar. Şirket avukatları ilgili firma ve şirketlerin tüm avukatlık vekaletlerini alarak dava sürecinin başından sonuna kadar yakından ilgileniyor ve davanın gidişatı ile ilgili gelişmeleri yetkililere aktarıyor.  Tam anlamı ile kurum vekaletinin hukuksal anlamda kendilerinde olmasından dolayı yerel mahkeme kararlarının itiraz mahiyetinde olan temyiz sürecinde de geçerli bir temyiz dilekçesi hazırlayarak yerel mahkemenin kararları için bir üst mahkemeye itiraz ediyor. Yerel mahkeme kararında şirket ya da firmaların haklı olmasına dair bir karar verilmesi halinde şirket avukatları, kurumun uğramış olduğu maddi ve manevi zararın tanzim edilmesi yönünde karşı bir dava açılıp açılmayacağı yönünde yetkililer ile görüşme yaparak alınacak olan karara göre adım atıyorlar.

Miras Avukatı ve Görevleri

Hukuk davalarından birisi olan ve medeni kanunda esasları belirtilen davalardan birisi de miras davalarıdır. Miras davaları oldukça detaylı konuları içermesi bakımından süre açısından uzun süre davalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bu tür davalara dava sürecini çok iyi bilen ve konusunda deneyimli miras avukatı aracılığı ile girilmesi dava sürecinin biraz daha çabuk netleşmesini sağlaması açısından önemlidir.  Miras avukatı mal varlığı olan bir kişinin ölümü ile birlikte taşınır ve taşınmaz mallarının bölüştürülmesi konusunda müvekkillerinin payına düşen malları tespit ederek mahkemeye ibraz etmek ile görevlidir. Mahkeme avukatın talebini inceleyerek miras hukukuna uygunluğunu kontrol ederek karar veriyor. Miras hukukunda önemli olan konu taşınır ya da taşınmaz malların paylaştırılacak kişi sayılarının tespit edilmesidir. Yapılan tespitler neticesinde mahkemeler miras ile ilgili kararlarını vererek taraflara tebliğ ediyor.