Şirket Avukatlarının Önemi Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, İş hukuku No comments

Ticari anlamda hizmet veren şirket ve firmaların, ticari hayatlarında birçok firma ve müşteri ile ikili ticari ilişkileri olmasından dolayı, bazı durumlarda bu ticari ilişkilerde anlaşmazlıklara düşülerek sorunlar yaşanabiliyor. Bu tür sorunların giderilmesi, mahkeme boyutuna gelen konuların şirket ve firma lehine dönmesi için şirket avukatlığı hizmetleri büyük önem taşıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı günümüzde birçok kuruluş kendilerine özel avukatlık hizmetleri veren şirket avukatı hizmetlerinden yararlanıyor.

Şirket avukatları şirketlerin hem hukuksal süreçlerdeki davalarına hem de alınacak olan kararlarının hukuka uygun olup olmadığını araştırma görevleri üstleniyor. Yoğun ticari faaliyetler nedeni ile rakip firma ve müşteriler ile düşülen itlafların hukuku boyutu ile ilgilenemeyen kuruluşlar, bu konuları şirket avukatlarına bırakarak tüm hukuki işlemlerin bu şekilde yerine getirilmesini sağlıyor.

Şirket Avukatlarının Dava Sürecindeki Görevleri

Şirket avukatları ilgilendikleri şirket ve firmaların dava konularını ele alabilmeleri için öncelikle bu kuruluşlardan vekalet almaları gerekiyor. Vekalet alabilmeleri için kuruluş yetkililerinin noter kanalı ile şirketin vekaletinin ilgili avukata verilmesini talep eden bir başvuru yapması gerekiyor. Noter aracılığı ile çıkarılan vekaletten sonra şirket avukatları şirket ve firmaların tüm hukuksal işlemlerini yakından takip ederek, hukuksal süreç konusunda ilgili kuruluşlara bilgi verebiliyor. Ticari konular olmasından dolayı ticaret mahkemelerinde görülen davalarda, konuya neden olan ya da mağduriyet ile ilgili konular ile ilgili bilgi ve belgelerin toplanmasını sağlayarak ilgili mahkemeye ibraz eder.

Ticari Davalar ve Temyiz Süreci

Şirket avukatları ticaret mahkemelerinde görülen davaları yakından takip ederek mahkemenin dava süresince vermiş olduğu ara kararları kurum yetkililerine bildirir. Dava neticesinde Ticaret Mahkemeleri gerekçeli kararı her iki tarafa tebliğ eder. Bu tebliğ neticesinde her iki taraf için de 15 gün yasal süre olan temyiz süreci başlar.

Temyiz sürecinde avukatlar eğer ki itiraz edecekleri bir konu var ise bu süre içerisinde temyiz dilekçesini yazarak yerel mahkeme kanalı ile bir üst mahkemeye itiraz ederler. Bir üst mahkeme yerel mahkemenin vermiş olduğu kararları ve bu karara istinaden yapılan itiraz dilekçelerini inceler. İnceleme neticesinde itirazın reddine ve kararın onanmasına karar verebildiği gibi, itirazın kabulüne ve kararın bozulmasına da karar verebiliyor. Üst mahkemenin nihai kararından sonra ise belirtilen hükümler uygulanır.

Miras Hukuku ve Miras Avukatları

Önemli hukuk dallarından birisi olan miras hukuku oldukça detaylı bir dava süreci olan bir hukuk dalıdır. Bu davalarda görevli olan miras avukatı ölen kişinin taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili müvekkiline düşen pay konusunda yaşanan anlaşmazlığın mahkemece çözülmesi için çalışmalar yapar. Miras davaları hukuk mahkemelerinde görülen davalar olmak ile birlikte araştırma konusu çok olduğundan uzun süreden dava türlerinden birisi olarak dikkat çekiyor. Yerel mahkeme gerekli resmi makamlar ile yazışmalar yaptıktan sonra gerekçeli kararını taraflara tebliğ eder.