Şirket Avukatlarının Yaptıkları İşler Nelerdir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Bir şirketin kuruluşundan itibaren, hizmet verdiği zaman diliminde sermaye artırımından, genel kuruluna ve sözleşmelerinin hazırlanmasına değin pek çok hukuki konuları kapsayan çok yönlü hukuki danışmanlık hizmeti denilmektedir.

Şirket Avukatlarının Şirkete Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Şirketler ticari hayatlarını sürdürdükleri sırada ve geleceğe dair iş planlamaları yapılırken gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin ticaret hukuku yönünden firmanın ve çalışanların haklarını korunması ve gözetilmesi gerekmektedir.

Şirket sahipleri, ortakları ve yöneticileri açısından karmaşık olan hukuki süreçlerin yönetilmesi, iş ya da işlemlerin belli kaideler çerçevesinde gerçekleşebilmesi açısından takip edilmesi gereken hukuki prosedürler, kurallar ve kanunların işletilmesi gerekmektedir. Bu noktada tüm bu karmaşık yasal işlemlerin yürütülmesini sağlayan, şirkete hukuki danışmanlık veren avukat/avukatların bulunması gerekmektedir.

Ticaret hukuku çok kapsamlı bir alandır. Kanun ile belirlenmiş usullerin yerine getirilmesi, tüm süreçlerin takip edilmesi ve hukuki süreçlerin sonlandırılması noktasına kadar tüm hususları şirket avukatlığı görevini üstlenen kişiler gerçekleştirmektedir.

Her hangi bir uyuşmazlık noktasında açılan davalarda avukat her iki tarafın haklarına hakim bir kişi olarak şirketin fazla ödemeler yapmasını engeller ve önlemler alır. Avukatın görevi yalnızca şirketi her konu da haklı çıkartmak değil mevcut hakların korunmasını sağlamak herhangi bir uyuşmazlık ya da anlaşmazlık durumunda şirketin fazla ödeme yapmasını önlemek amacıyla tedbirler almaktır.

Şirket avukatlığı üstlenen donanımlı avukatlar şirketlere ticaret hukuku, vergi hukuku, iş hukuku alanında detaylı hizmetler sunmaktadırlar.

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

-İş hukuku bilgisi gerekir. Şirket bünyesinde çalışan personelin özlük dosyalarının kurallar çerçevesinde düzgün tutulup tutulmadığı, iş güvenliği açısından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, taraflar arasında gerçekleştirilen iş sözleşmelerinin usule uygun düzenlenmesi konularında hizmetleri kapsamaktadır.

-Vergi hukuku bilgisi gerekmektedir. Şirketin vergilerinin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, beyannamelerin zamanında düzenlenip düzenlenmediği ve benzeri konularda da hizmet vermektedir.

-Ticaret ve borçlar hukuku alanında kapsamlı bilgi gerekmektedir. Şirketin kuruluşundan itibaren yapılan hazırlıklar, şirket genel kurulları, alınan kararların takibi, sözleşmelerin hazırlanması ve benzeri pek çok konuda kapsamlı hizmet vermektedir.

-İcra hukuku bilgisi gerekir. Şirketin alacaklarının tahsilinin pratik bir şekilde gerçekleşmesinin sağlanması, gerçekleşmediği durumlarda icra iflas kanunu kapsamında düzenlenen suçlardan faydalanılması açısından, alacakların tahsilini en kısa ve zahmetsiz yollar ile icra dosyası açılarak alınmasının sağlanması.

 

-Gayrimenkul alanında hukuk bilgisi gerekir. Şirket adına teminat ipoteği alınması, resmi senet hazırlanması, tapu da vekaleten şirket adına işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.

Gibi çok yönlü hukuk bilgisi gerekmektedir. Şirket avukatlığı tüm bu nedenlerden dolayı son derece değerli ve kapsayıcı bilgileri hukuk çerçevesinde yönetmeyi sağlamaktadır.

Şirket Avukatlarının Danışmanlık Kapsamında Verdiği Hizmetler

-Şirket yönetimi,

-Haksız rekabet,

-Kredi anlaşmaları,

-Bayilik, imtiyaz, acentelik sözleşmeleri,

-Tüketicilerin korunması,

-Gümrük işlemleri,

-Tahsilatların gerçekleştirilmesi,

-Yabancı dilde yapılacak sözleşmelerin hukuk terminolojisine uygun hazırlanması ya da tercüme edilmesi,

-Uluslararası hazırlanan sözleşmelerin denetiminin yapılması ya da yorumlanması,

-İhracat tahsilatlarının takibi, denetlenmesi,

-İthalat işlemlerinin yapılması,

gibi çok geniş kapsamlı ulusal ya da uluslararası konuları kapsayan danışmanlık hizmeti de verilmektedir.