Taksirle Adam Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Taksirle adam öldürmeye teşebbüs, öngörülebilir nitelikteki bir davranışın öngörülemeyerek bir kimsenin hayatına son vermek anlamına gelir. Karmaşık bir terim olsa da İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşerek detaylı bilgi almanız mümkündür. Bilinçli olarak taksirli adam öldürme ise kusurlu davranış sebebiyle kişinin ölebileceği fail tarafından öngörülmesi ve şansa bırakılması veya kişisel becerilere güvenerek öldürme teşebbüsünün gerçekleşmesidir.

Taksirli adam öldürme neticede failin isteyerek de olmasa kişinin ölümüne sebep olması anlamına gelir. Kasten adam öldürmeden tek farkı, failin bile isteye öldürme teşebbüsüne girmemesi yani sadece ölüme yol açabilecek etkenlere göz yumması demektir. Bu tür durumlarda İstanbul en iyi kadın avukat ile görüşerek konuyu aydınlığa kavuşturabilirsiniz.

Taksirle Adam Öldürme Suçunda Şikâyet Süresi

Taksirle adam öldürme suçu ne yazık ki şikâyete tabii tutulan bir suç değildir. Savcılık suçun işlendiğini görür görmez fail hakkında soruşturma açar ve direkt olarak kamu davası açılır. Söz konusu suç için TCK’da belirlenen dava zaman aşımı süresi 15 yıldır. Bu durumda savcılık bir kimsenin taksirle adam öldürme suçuna tabii tutulduğunu anlarsa 15 yıl içinde kamu davası açabilir.

Taksirle adam öldürme suçu ortaya çıktığında bilerek de olsa bilmeyerek de olsa bu davadan asliye ceza mahkemesi sorumludur. Ancak taksirli ölüm ile birlikte en az 1 ölüm ve 1 yaralı da varsa bu durumda davadan ağır ceza mahkemesi sorumludur. Taksirle işlenen ölüm ve yaralanmalarda karşı taraf şikayetini geri çekmiş olsa dahi, mahkeme görülür. Fakat şikâyetin geri çekilmesi durumunda olaya asliye ceza mahkemesi bakar.

Taksirli Adam Öldürme Cezası ve Ceza Unsurları

Taksirli adam öldürmede Yargıtay tarafından farklı cezalar verilir. Ceza verilmeden önce belli unsurlar göz önünde bulundurulur.

  • Fiilin taksirle işlenebilen bir fiil olması
  • Hareketin iradiliği
  • Sonucun iradi olmaması
  • Hareket ve netice arasında bir neden bağı olması
  • Neticenin öngörülebilir olması

Her bir sebebe bağlı taksirli adam öldürme suçunda verilecek olan ceza farklıdır. Bu hususta en detaylı bilgiyi İstanbul en iyi kadın avukat tarafından alabilirsiniz.