Terk Sebebiyle Boşanma Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Boşanma Avukatı No comments

Terk sebebiyle boşanma, medeni kanunda yer alan özel boşanma sebeplerinden biridir. Evliliğin mahkeme kararı ile sona ermesi hali olan boşanmanın belirli başlı sebepleri kanunda sınırlı olacak şekilde yer alır.

Bunlar ise hayata kast etmek, zina yapmak, onur kırıcı ya da kötü davranış sergilemek, suç işlemek, haysiyetsiz bir hayat sürdürmede bulunmak, evlilik birliğinin sarsılma durumu ve terk etmektir. Bu gibi durumların dışında iki tarafta başka bir nedene bağlı olarak boşanma talep edemez.

Terk’in Yasal Şartları Nelerdir?

Eşlerden bir taraf evlilik beraberliğinden oluşan yükümlülüklerini yapmamak maksadı ile diğer tarafı terk ettiği ya da haklı bir sebep bulunmadan ortak konuta geri dönmediği zaman ayrılık süresi en az altı ay sürmüşse ve hala bu durum devam ediyorsa, hâkim tarafından bulunulan ihtar işe yaramamışsa terk edilen eş de bu durumda boşanma davası açabilir.

Karşı tarafı ortak konutu terk etmek için zorlayan ya da haklı bir sebep yokken ortak konuta dönmesine engel olan taraf da bu durumda terk etmiş sayılır. Davada hakkı bulunan tarafın isteği üzerine hâkim, esası incelemeyip bulunacağı ihtarda terk edip giden eşe iki ay içerisinde ortak konuta dönmesi için, hatta dönmediği zaman neler olabileceği gibi durumlardan dolayı uyarıda bulunur.

Terk Sebebiyle Boşanmanın Şartları Nelerdir?

Terk sebebiyle boşanmaya neden olabilecek belirli başlı şartlar bulunur. Bunlar ise; ortak hayatı bir anda bırakıp gitmek ve bir daha dönmemek, evliliğin beraberliğinden kaynaklanmış olan yükümlülükleri yerine getirmeme niyetinde olma, ortak yaşam hayatını bırakıp gitme durumunda haksız sayılma, ayrılığın minimum altı ay kadar sürmüş bulunması, ihtarda bulunma ve bu ihtarın sonuç bir şekilde kalması gibi durumlardır. Terkin şartlarını göz önünde bulunduran madde emredici bir niteliğe sahiptir.

Bu yüzden taraflar birbiriyle aralarında anlaşıp terkin şartlarını asla hükümsüz bir vaziyette bırakamaz ve değiştiremez. Genellikle kanunda belirtilen terkin minimum 6 ay sürmüş olması göz önünde bulundurulurken, taraflar örneğin 3 aydır terk sebebi ile ayrı yaşadıklarını karşılıklı bir şekilde edip beyan etseler dahi boşanma talebinde bulunamazlar.