Ticaret Hukukunda Şirket Avukatı

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat, Ceza Avukatı, İş hukuku No comments

Anonim Şirketler bünyelerinde avukat bulundurma zorunluluğu taşımaktadır. Bu noktada şirket avukatı şirketin hukuki işlerini kolaylaştırma yetkisine sahiptir. Dilekçelerin hazırlanmasından tazminat davalarına ve iş hukukuna varana kadar pek çok alanda hukuki destek sunmaktadır.

Şirket avukatları anonim şirketlere hizmet vermesinin yanı sıra limited ve sermayesi paylara bölünmüş olan nitelikteki şirketlere de hizmet verir. Şirketler her geçen gün büyüme ve gelişme göstermeye devam etmiştir.

Özel şirketlerin Türk sermayesindeki payı da oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple 2011 yılında Türk Ticaret Hukuku önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu sebeple şirketlerde şirket avukatı bulundurma zorunluluğu mevzu olmaya başlamıştır. Zorunluluk olmasa dahi pek çok anonim şirket daimi bir avukata ihtiyaç duyduğunu fark etmektedir.

Şirket Avukatının Görevleri

Anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komantid bir şirkete sahip kişiler avukat arayışına girmektedir. Bu noktada anlaşmış oldukları avukatlar birtakım yükümlülüklere sahiptir. Ticaret şirketinin kuruluş aşamasında devreye giren avukat, tasfiye aşamasına kadar hukuki önem taşıyan alanlarda iş yapar.

Şirketin hukuki tüm işlerinden tek başına sorumludur. Şirketler çalışanlarıyla ve ortaklarıyla birtakım sözleşmeler düzenlemek zorundadır. Bu sözleşmelerin düzenlenmesi hususunda şirket avukatı yükümlülük taşır. Şirketin vergi ihtilaflarına dikkat eder, bu noktada hukuki ihtilafları yürütme görevini üstlenir.

Tahsilattan kaynaklı olarak meydana gelen icra işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Şirketin alacak ve borç hukukunu düzenler. Şirket aleyhinde zaman zaman davalar açılabilir. Bu davalar kimi zaman çalışanlar tarafından açılırken, kimi zaman da diğer şahıslar tarafından açılabilir. Bu gibi durumlarda şirket avukatı bulundurmak oldukça büyük öneme sahiptir. Ayrıca avukat tarafsız olarak yaklaşım sergilediği işçi ve iş veren haklarında sorumluluk taşır.

Davalarda iki tarafın da haklarını korumakla yükümlüdür. Ticaret konusunda zaman zaman haksız rekabet dönemleri yaşanabilir. Avukat bu noktada haksız rekabeti önlemek adına gerekli hukuki önlemleri alır. Yönetim kurulu toplantılarında ve genel kurul kararlarında etkili bir mekanizma olduğu da bilinen gerçekler arasındadır.

Kaliteli Bir Şirket Avukatının Önemi

Şirketlerin ticari, ekonomik ve hukuki süreçlerinin yürütülmesi hususunda teknik deneyime olan ihtiyaç bir hayli büyüktür. Bu konuda deneyimli bir şirket avukatı şirketin karmaşık hukuki prosedürlerini layıkıyla yürütebilir. Alınması gereken kritik kararlarda ve sözleşme maddelerinin hazırlanması gibi hususlarda şirketlerin riske girmesine engel olabilir.

Şirketin yönetimi aşamasında izlenmesi gereken hukuki yollar için iyi bir avukat oldukça büyük öneme sahiptir. Şirket avukatları işçi ve işveren davalarında taraflı hareket etmezler. Her iki tarafın da haklarını koruyarak gerekli kararların alınmasını sağlarlar.

Uluslararası Ticarette Şirket Avukatı

Ticari yeterliliğini ülke sınırlarının dışına taşımış ve uluslararası ortaklara sahip şirketler iyi bir şirket avukatı ile anlaşmayı tercih etmektedir. Şirket avukatlarının tamamı uluslararası alanda yetkinliğe sahip değildir. Bu sebeple bu alandaki yetkinliğini kanıtlamış olan bir avukatla iş birliği içinde olmak şirketler için oldukça büyük şanstır.

Bu alanda yetkinliğini kanıtlamış olan avukat sayısı oldukça azdır. Bir avukatın yetkinliği için de uluslararası ticaret hukukuna ne kadar hakim olduğu noktasında kendini göstermektedir.