Ticari İşletmelerde Şirket Avukatlığının Rolü Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Her geçen gün ticari faaliyetler gelişmekte ve genişlemektedir. Her ne kadar bu gelişim olumlu olsa da ticaret hukukunda bir takım anlaşmazlıkların olmasına neden olmaktadır. Ticaret ihtilaflarını önceden ön gören şirket avukatlığı gerekli tedbirleri almaktadır. Ticari işletmelerin mevcut hukuki problemleri ile ilgilenen şirket avukatı, hukuki işlerin denetlenmesi ve düzenlenmesi görevini de üstlenmektedir.

Ticari İşletmelerin Şirket Avukatı Bulundurma Gerekliliği Nedir?

Ticaret maddi ve manevi anlamda risk teşkil etmesinden dolayı bu riskleri önceden sezebilecek, gerekli önlemleri alabilecek şirket avukatlığı son derece önemlidir. Yalnızca şirketin yaptığı işlerin yanı sıra diğer firmalar ile yapılacak hukuki işlemlerde, şirket avukatı aktif rol oynamaktadır. Ticari ilişkiler ve ticaret hakkında bilgili olan şirket avukatı, sonradan ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkları öngörmektedir.

Ticari İşletmelerde Şirket Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Şirket avukatları, ticari işletmeleri hukuki davalarda temsil etmekle birlikte danışmanlık hizmeti de vermektedir. Ticari işletmelerde, şirket ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması için şirket avukatına ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım danışmanlığı, yurt içi ve yurt dışı alacak takibi yapan şirket avukatlığı senetle ilgili işlerin yürütülmesini de sağlamaktadır.

Ticari işletmelerde ortaklar arasında anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan şirket avukatı, şirketin yararına çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bir ticari işletmenin kuruluş anından beri her türlü hukuki danışmanlık hizmeti veren şirket avukatı, tüm tahsilatlarda icra işlemini yürütmektedir. Ticari işletme aleyhine açılmış davaları da yürüten şirket avukatı, işletme lehine dava açabilmektedir.

Ticari İşletmelerde Şirket Avukatının Sağladığı Faydalar Nelerdir?

İşletmeler, ticari hayatlarını sürdürürken geleceğe de sağlam adım atmak için şirket avukatına ihtiyaç duymaktadır. Şirketin ve çalışanların haklarını koruyan şirket avukatı, genel bilgilendirmeyi de yapmaktadır. İşletme sahipleri ve ortakları arasında bir problem doğması gibi bir durumda, şirket avukatı çözüm bulmaktadır.

Hukuk sahası içerisinde ticari faaliyetleri yürüten şirket avukatı, bütün hukuksal düzenlemeleri üstlenmektedir. Mevzuat ile ilgili bir değişiklik olduğunda ticari işletmeye bilgilendirilme şirket avukatı tarafından yapılmaktadır. Ticari işletmelerin açılışından kapanışına göre aktif rol oynayan şirket avukatı, muhtemel sorunları önlemeye çalışmaktadır. Ticari işletmelerde hukuksal konuları ele alan şirket avukatı, ortaya çıkan dava süreçlerinde işletmenin yardımcısı olmaktadır.

Ticari İşletmelerde Şirket Avukatı Zorunlu mudur?

Ticari firmaların her türlü hukuki sorunlarını çözen şirket avukatı, bir ihtiyaçla birlikte aynı zamanda da zorunluluktur. Her ticari işletme, iş ya da ticaret mahkemelerinde görülecek davaları için bir şirket avukatına ihtiyaç duymaktadır. Şirket avukatları, ticari işletmelerin personeli gibi hukuki zeminde işletmeyi korumaktadır.

İşletme yönetiminde büyük pay sahibi olan şirket avukatı, sözleşmeleri istenen şekilde hazırlamaktadır. Ortakların kişisel alacaklarıyla da ilgilenen şirket avukatı, hisse senetlerinin alım ve satımlarıyla da ilgilenmektedir. Ticari işletmelerde şirket avukatı, zorunlu olarak bulunmakta ve ticari işletmeyi diğer işletmelere karşı korumaktadır. Eğer bir ticari işletmenin şirket avukatı yoksa o ticari işletmenin hukuksal alanda korunması söz konusu değildir.